АНТАГОНІЗМ

Екологія – охорона природи

АНТАГОНІЗМ – суперечність між живими організмами, що виявляється у боротьбі за існування, в якій один або обидва організми зазнають шкоди. Найчіткіше антагоністичні взаємовідносини виявляються між хижаком і його здобиччю, між паразитом і хазяїном. У фізіології трапляється А. фізіол. функцій органів, їх частин і регуляторних впливів нервової системи. А. фізіол. функцій є основою нейрорефлекторної, гуморальної та нейрогуморальної регуляцій діяльності багатьох систем організму, що забезпечує підтримання сталості кров’яного тиску тощо. У мікробіології одні мікроорганізми пригнічують ін. Механізм А. різний і не завжди зрозумілий. Найчастіше мікроорганізми впливають на конкурентів продуктами свого обміну або витісняють їх внаслідок інтенсивного розмноження.
АНТАГОНІЗМ