БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

Мета:

– навчальна: поглибити знання семикласників щодо правопису особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін; сприяти зміцненню навичок визначення дієвідміни дієслів, правильно писати й пояснювати орфограми в особових закінченнях дієслів;

– розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у власних висловлюваннях;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати бережливе ставлення до флори і фауни.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія:

засвоєння значення дієслів-омонімів.

– Фонетика. Орфоепія: правильна вимова дієслів І, ІІ дієвідмін.

– Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні слів-синонімів. Міжпредметні зв’язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ, СПРЯМОВАНИХ

НА ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Пояснювальний диктант

Прослухати текст. Записати його під диктовку. Знайти орфограму “Букви

е, и в особових закінченнях дієслів”. Визначити дієвідміну. Пояснити правопис. Як хороше мандрувати літом Україною! Проїжджаємо її шляхами і розкриваємо перед собою все нові й нові обрії. Вони манять і кличуть. Теплий вітер лоскоче лице. І біжимо ми до степових криниць попити холодної води, їдемо тобою, земле моя, і в серці зріє пісня (За І. Цюпою).

Вибіркова робота

> Продовжити зміст прислів’їв і приказок, дібравши їх продовження з довідки. Замість крапок поставити пропущені голосні е, и. Пояснити свій вибір за допомогою правил.

1. Як дбат..м..м, …. 2. Тим прихильнішою буде тобі земля, …. 3. Яким плугом ор..т.., … 4. Бит..м..мо того, … 5. Будуватимемо – …

Довідка: чим нижче уклон..шся; таким і жать буд..те; хто не пильнує свого; так і мат..м..м; велику мороку мат..м..мо.

Творча робота

> Утворити від наведених дієслів складну і складену форми майбутнього часу в III особі множини. Знайти слово, від якого утворюється лише проста форма майбутнього часу.

Ходити, оберігати, збудувати, створювати, доглядати, виготовляти.

> Утворити від інфінітивів дієслова у складній формі майбутнього часу в III особі однини.

Саджати, зберігати, пропагувати, примножувати, захищати.

Гра “Четвертий зайвий”

> Прочитати наведені рядки слів. Перевірити правильність написання особових закінчень у дієсловах. Знайти четверте зайве. Записати правильний варіант слова.

1. Мовчете, лежите, кажеш, сваришся.

2. Мрієте, аплодуєте, ловете, чистите.

3. Лежиш, мовчиш, славеш, багрієте.

4. Пишите, робите, читаєш, працюємо.

Творче конструювання

> Наведені дієслова записати у формі II особи однини. Увести їх у словосполучення “дієслово + іменник”.

Полити, знаходити, тріснути, деренчати, казати, цокотіти.

> Використовуючи виділені слова з попередньої вправи, скласти усне міні – висловлювання на тему “Збереження природних багатств – наш обов’язок”.

Лексична п’ятихвилинка

> З’ясувати лексичне значення наведених дієслів, увести їх у прості речення. Обшукувати, ошукувати; підсумовувати, сумувати; плутати, путати.

Довідка

– обшукувати – робити обшук, шукати кого-небудь, що-небудь; ошукувати – обманювати, обдурювати;

– підсумовувати – підраховувати що-небудь, робити висновки, узагальнювати, сумувати – журитися;

– плутати – безладно переплітати нитки, волосся тощо; помилятися чи свідомо вводити в обман; путати – стягувати путами ноги якої-небудь тварини, щоб обмежити її рух.

Тестове завдання

1. Позначте рядок слів, які у 2-й особі однини будуть мати закінчення – еш.

А Чистити, мріяти.

Б Волокти, кликати.

В Гуркотіти, стукотіти.

Г Гуркотати, волочити.

2. Позначте рядок слів, у яких допущені помилки в особових закінченнях.

А Втратиш, сяють, стрічаєш.

Б Будять, згаїш, біднієш.

В Вийдеш, вабиш, виміряєш.

Г Голосить, вкривається, радується.

Ключ: 1-Б, 2-Б.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Подумати і дати відповідь на запитання

– Які закінчення мають дієслова І дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

– Які закінчення мають дієслова II дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

– У якій особі дієслова І і II дієвідмін мають однакові закінчення? (У першій особі однини)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виписати 5-6 фразеологічних зворотів, у яких уживаються дієслова у формі II особи однини теперішнього часу.

> Скласти ігрове завдання “Третє зайве”, використовуючи дієслова з орфограмою “Букви е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН - Плани-конспекти уроків по українській мові


БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН