Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

Альфреда Маршалла вважають засновником кембриджської школи економічної науки. Маршалл – систематик; він синтезував і використовував теоретичні розробки своїх попередників, у тому числі теорію факторів виробництва, теорію граничної корисності. Теорію вартості він переробив і трансформував у теорію ціни.

Економічну теорію Маршалла можна подати у вигляді схеми.

Схема

(у трохи спрощеному вигляді) ілюструє хід міркувань Маршалла. Визначальну роль у його концепції відіграє ціна, що формується на основі взаємодії попиту та пропозиції. Кожна з двох складових становить окремий, специфічний розділ.

 Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

Розглядаються фактори, під впливом яких формуються ці параметри. Ринкову рівновагу Маршалл розглядає як рівність цін пропозиції та попиту.

Теорія ціни і принцип рівноваги покладені в основу подальшого аналізу: виявлення сутності окремих категорій, визначення функціональних взаємозв’язків, обгрунтування тенденцій розвитку і висновків.

Господарська

діяльність та відповідні взаємозв’язки аналізуються, головним чином, щодо умов конкурентного ринку з використанням кривих попиту та пропозиції.

Маршалл розширив категорійний апарат, запропонував низку нових підходів, збагатив методологію. Один із прийомів аналізу полягає в тому, що всі елементи, крім одного, приймаються як постійні, потім ретельно вивчаються наслідки змін, що відбуваються. Основний принцип – облік взаємодії попиту та пропозиції як найважливіших доданків, що визначають ринкові процеси і явища.

Попит і пропозиція формуються на основі взаємодії багатьох факторів у сферах виробництва і споживання, таких як суспільний устрій, умови життя, здібності, нахили, смаки, працьовитість, мода тощо.

Маршалл обгрунтував поняття еластичності попиту (відношення динаміки попиту до динаміки цін). Запропонував розглядати взаємодію попиту та пропозиції з урахуванням фактора часу. У короткостроковому періоді вирішальна роль належить корисності та попиту. У довгостроковому періоді пріоритетне значення набувають витрати. Він ввів поняття “представницька фірма”, витрати якої визначають ціну в тривалому періоді часу. Фактор часу Маршалл називав джерелом найбільших ускладнень в економічній теорії.

Важливу роль Маршалл відводив поняттям внутрішньої і зовнішньої економії. Власне кажучи, у цих поняттях набуло відображення розходження між індивідуальними і суспільними витратами у виробництві товарів.

За Маршаллом, розподіл є одним із аспектів теорії вартості. З сутності цієї теорії випливає висновок про те, що є реальним джерелом доходів у суспільстві. Створення вартості є результатом функціонування усіх факторів, включаючи фактор організації, введений Маршаллом як самостійний.

Концептуальний підхід і теоретичні розробки Маршалла слугують і нині загальною основою західної економічної науки, насамперед її мікроекономічного розділу. Позитивна економічна наука тісно пов’язана з нормативною, покликаною виробляти практичні поради і рекомендації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла - Економічні учення


Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла