Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?

Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?

В основу методології Веблена покладено соціальний дарвінізм, тобто вчений розглядав еволюцію суспільства, грунтуючись на теорії еволюції природи Ч. Дарвіна. Крім того, фундатор інституціоналізму виходив із принципу взаємозв’язку і взаємозумовленості всіх суспільних відносин, у тому числі економічних і соціально-психологічних. Його теоретичний спадок набув найбільшої популярності та застосування для подальших творчих розвідок у руслі соціально – інституціонального напряму економічної думки в усіх його течіях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена? - Економічні учення


Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?