ДЕОНТОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ДЕОНТОЛОГІЯ (від грец. deon – належне і…логія) – розділ етичної теорії, що розглядає питання, пов’язані з поняттям обов’язку, повинності, всі форми моральних вимог та їхнє співвідношення.
ДЕОНТОЛОГІЯ