Дискримінація у зовнішній торгівлі

Дискримінація у зовнішній торгівлі – створення для юридичних і фізичних осіб однієї держави в їх торговельній діяльності на певній іноземній території гірших умов, ніж ті, які створені юридичним особам іншої держави. Суперечить принципам ООН і ГАТТ/СОТ, на практиці постає як відмова окремій країні або низці країн у режимі найбільшого сприяння за одночасного надання його іншим країнам (як торговельним партнерам). Водночас СОТ є певною мірою знаряддям Д. у з. т. слаборозвинених країн розвиненими.
Дискримінація у зовнішній торгівлі