Економетрика

Економетрика (від грец. metron – міра) – наука, яка вивчає кількісні характеристики економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу. Термін Е. запроваджений норвезьким вченим Р. Фрішем. Економетрики вважають, що на підставі знань параметрів, внутрішніх та зовнішніх чинників можливо вирахувати, в який час та в яких розмірах відбудуться ті чи інші господарські явища та процеси. Е. – одне з відгалужень комплексу наукових дисциплін, об’єднаних поняттям – „ економіко – математичні методи”. Її головним

завданням є перевірка економічних теорій на фактичному матеріалі за допомогою методів математичної статистики. Е, претендує на те, щоб виміряти у господарській діяльності величину, інтенсивність та кореляцію процесів і явищ. Економетрики вважають, що економічна теорія повинна розвиватись на підставі математики та статистики, що дозволяє узгоджувати теоретичні розробки з емпіричними даними і шляхом екстраполяції передбачати хід економічних подій. В процесі розвитку Е. від неї поступово відокремились дослідження операцій, лінійне програмування теорія графів, теорія гри, теорія управлінських рішень та інші розділи економічної науки.
Економетрика