Економічна безпека держави

Економічна безпека підприємства

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

1.3. Економічна безпека держави

Гарантом економічної та політичної незалежності держави є економіка. Спостерігається пряма залежність між рівнем розвитку економічного потенціалу держави і ступенем її залежності від міжнародних ринків та впливу економіки інших держав.

Елементи економічної безпеки держави:

Перерахуємо основні складові економічної безпеки держави.

1. Наявність власних управлінських кадрів на всіх рівнях управління.

2. Економічно обгрунтована

бюджетно-фінансова політика держави.

3. Наявність розвинутої економічної інфраструктури: господарюючих суб’єктів – вільних підприємців, фермерів, малих, середніх та великих підприємств; банківської мережі; страхових, інвестиційних та інших фондів; товарних бірж й інших організацій і посередників, які функціонують на ринках.

4. Внутрішні інвестиції.

5. Мобілізаційна підготовка економіки, території та комунікацій. Першочергове значення тут мають стратегічні матеріали і товари, необхідні для національної оборони.

6. Державні резерви.

7. Система стандартизації. В розвинутих

країнах стандартизація ефективно вписується в загальні механізми господарювання і регулювання економіки. Невідповідність національних стандартів міжнародним вимогам знижує інтеграційні та економічні можливості країни.

8. Правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності в даній державі. Цей факт прямо впливає на економічну безпеку регіонів, підприємництва в цілому та підприємців зокрема. В якості прикладу можна розглянути межі економічної безпеки в сфері валюти. В Україні рішенням Національного банку в 1998 р. були встановлені межі валютного коридору гривні в межах 1,7-2,25 до долара США. Це, по суті, є межею економічної безпеки України. Подібним заходом досягається стабільність на валютному ринку, забезпечується захист вітчизняних виробників, заощаджень населення, стимулювання внутрішніх інвестицій.

Загрози економічній безпеці держави

Україна отримала від колишнього Радянського Союзу гіпертрофовану структуру народного господарства, державний монополізм у системі управління в усіх сферах, технологічну відсталість виробництва, значну імпортну залежність від постачання енергоресурсів та інших стратегічно важливих товарів і сировини.

Перерахуємо основні фактори, які складають загрозу економічній безпеці держави.

1. Звертання наукомістких виробництв.

2. Відсутність розвинутої банківської системи та системи страхування, а також гарантійних організацій.

3. Дефіцит державного бюджету та інфляція.

4. Велика частина вивезеного за межі країни капіталу; занадто великий вивіз стратегічно важливих товарів та ресурсів; зниження вартості підприємств, що приватизуються, в тих випадках, коли вони продаються зарубіжним підприємцям.

5. Непомірно високі податки на виробника, за допомогою яких придушується власний виробник і відкривається шлях для захоплення вітчизняного ринку іноземними виробниками. При цьому загроза економічній безпеці криється ще й в тому, що виробники зацікавлені приховувати дійсні обсяги виробництва, щоб уникнути сплати непомірно високих податків.

6. Низький рівень достовірності статистичних даних в економіці. Офіційна державна статистика України з року в рік фіксує падіння виробництва в державному секторі економіки. Одночасно органи статистики не можуть налагодити облік виробництва продукції та послуг новоствореними підприємствами, фірмами і окремими підприємцями. Так, колективні і приватні торговельні підприємства України впродовж декількох років багаторазово збільшили товарообороти, підвищили якість торговельних послуг, а державна статистика постійно фіксує зниження цих показників в цілому по державі. Недостовірна інформація наносить значної шкоди державі: вона деморалізує населення, викликає недовіру потенційних іноземних і вітчизняних інвесторів, сприяє витіканню капіталів з країни, створює передумови для спекулятивного маніпулювання інформацією в інтересах окремих груп населення, в першу чергу консерваторів та противників економічних реформ.

7. Злидні та бідність більшої частини населення, високий рівень безробіття, страйки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічна безпека держави - Довідник з економіки


Економічна безпека держави