Етапи реалізації концепції

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА

Етапи реалізації концепції

Реалізація положень концепції повинна грунтуватись на завданнях, характерних для кожного з етапів реформування економіки України, і враховувати реальні економічні можливості їх реалізації.

На першому етапі (2001-2005 рр.) необхідно забезпечити:

– відтворення основних фондів з метою підтримання матеріально-технічної і соціальної бази для нормального функціонування транспорту;

селективний розвиток по окремих високоефективних напрямках діяльності, насамперед тих, що забезпечують оновлення рухомого складу, бази інформатики, впровадження комбінованих перевезень, інформаційних технологій, модернізацію інфраструктури міжнародних перевезень.

На другому і наступних етапах (до 2020 р.) повинна здійснюватися стратегія розвитку, що характеризується зростанням інвестиційної активності на вирішальних дільницях техніко-технологічного переозброєння, переходом до розширеного відтворення, на базі використання потенціалу високих технологій, обчислювальної техніки, телекомунікацій, складних технологічних і інфраструктурних систем управління господарською діяльністю та активізації інтеграційних процесів у галузі перевезень з країнами СНД і далекого зарубіжжя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Етапи реалізації концепції - Загальний курс транспорту


Етапи реалізації концепції