Флюктуація, флуктуація

Флюктуація, флуктуація – 1) коливання обмінного курсу; 2) багатократна зміна значення певної величини, амплітуда її коливань.
Флюктуація, флуктуація