Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 87

Тема. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів

Мета:

– навчальна: поглибити знання про групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми; навчити знаходити в мовленні ці мовні одиниці;

– розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

– виховна: виховувати шанобливе ставлення

до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:орфоепія, культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

– Які слова ми називаємо синонімами? Наведіть приклад.

– Що таке антонім?

– Чи кожне слово має антонім?

– Чи відрізняються багатозначні слова й омоніми? Наведіть приклад.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Розподільна

робота

> Згрупуйте синоніми у дві колонки: 1) стилістично нейтральні; 2) стилістично забарвлені.

Здобуток – досягнення, завоювання; розуміти – осягати, метикувати; іти – ступати, прямувати; площа – майдан; процент – відсоток; стислий – короткий; аплодисменти – оплески; оскільки – тому що, через те що; шеф – керівник; століття – сторіччя; відомий – видатний; тільки – лише; атлет – силач; змагання – чемпіонат.

> 3 одним зі слів складіть речення.

Пошукова робота

> Перепишіть речення. Знайдіть антоніми, укажіть, якими частинами мови вони виражені і що лежить в основі протиставлення.

1. Чорними ярами покотився білий туман. Вгорі темне непривітне небо, долі – холодна, мокра земля. І втома від цілоденної важкої праці, і холод, і ця сумна картина мимохіть насували мрію про теплу хату, гарячу страву, суху постіль (М. Коцюбинський). 2. Багато говорити та мало слухати (Народна творчість). 3. І там степи, і тут степи, та тут не такі, руді, руді, аж червоні, а там голубі, зеленії (Т. Шевченко).

Спостереження над мовним матеріалом

> За тлумачним словником з’ясуйте значення слова ключ.

> Як у словниковій статті представлені омоніми?

Дослідження-аналіз

> Знайдіть у тексті омоніми. Яку функцію вони виконують у мовленні?

Учителька сказала Петрикові:

– Знову ти списав приклад?

– Та ви ж казали, що з відмінника Івана треба приклад брати, от я і взяв у нього (Народна усмішка).

> Доведіть, що це омонімія, а не багатозначність слова.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Моделювання словосполучень

> До синонімічних рядів доберіть слова із довідки, щоб утворилося нормативне словосполучення.

1. Старий – старезний – древній.

2. Старий – ветхий – древній – дряхлий – давній.

3. Старий – давній – колишній – незапам’ятний.

4. Старий – похилий.

5. Зупинятися – припинятися – ставати.

6. Зупинятися – спинятися – затримуватися.

Слова для довідок: Час, машина, дід, людина, жінка, фоліант.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. Домашнє завдання

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: утворіть зі словами м’який, золотий синонімічні ряди. З одним словом із кожного ряду складіть речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів - Плани-конспекти уроків по українській мові


Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів