Індекс купівельної спроможності грошової одиниці

Індекс купівельної спроможності грошової одиниці – показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ та послуг, які можна отримати за однакову суму грошей у різний час. Обчислюють як величину, обернену до індексу цін.
Індекс купівельної спроможності грошової одиниці