Інфляція попиту

Інфляція попиту (инфляция спроса) – інфляція, що спричиняється перевищенням попиту над пропозицією товарів і послуг та веде до зростання цін.
Інфляція попиту