Інкасо з наступним акцептом

Інкасо з наступним акцептом – форма банківських безготівкових розрахунків, за якої оплату здійснюють відразу після подання розрахункових документів, а їх акцепт – після оплати. Використовується для розрахунків між партнерами, які довіряють один одному.
Інкасо з наступним акцептом