Інститути політичні

Політологічний словник

Інститути політичні – установи, здатні приймати політичні рішення і втілювати їх у відповідні правові норми та практику державно-політичного і громадського життя. Сукупність таких інститутів, що здійснюють владу і управління суспільством, становить політичну систему тієї чи іншої країни. Центральним елементом політичної системи є держава. Держава – це інституціоналізована форма політики, в якій зосереджені провідні суспільні інтереси. Отже, з інституційного підходу держава – це головна інституція суверенної

влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління суспільними процесами. Правові норми та політичні рішення становлять ті необхідні зв’язки між політичними інститутами, які упорядковують їх сукупність у політичній системі суспільства. До політичних інститутів, що перебувають між державою і громадянським суспільством, належать політичні партії.

Важливу інституційну роль у демократичному суспільстві відіграють також профспілки, громадські організації, церква, засоби масової інформації, банківські установи тощо. Не будучи політичними інститутами у прямому

розумінні, вони здатні суттєво впливати на політичні процеси в суспільстві і тим самим відігравати роль політичного учасника подій.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / І. Ф. Курас, Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. В. Клинченко, О. В. Кононенко, В. Г. Кремень та ін.; Редкол.: Ф. М. Рудич (гол.). – К., 1998; В. А. Ребкало, Л. Є. Шкляр. Політичні інститути в процесі реформування системи влади. – К., 2003; Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. / За ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002.

Л. Шкляр


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Інститути політичні - Довідник з політології


Інститути політичні