Коефіцієнт повних матеріальних витрат

Коефіцієнт повних матеріальних витрат – показник, який характеризує прямі й непрямі витрати за всіма ланками виробничих зв’язків. К. п. м. в. використовують для визначення повних народногосподарських витрат живої та уречевленої праці, а також обсягів виробництва, які відповідають заданому кінцевому продукту.
Коефіцієнт повних матеріальних витрат