Коефіцієнт придатності основних фондів

Коефіцієнт придатності основних фондів – показник стану основних фондів на певний момент часу. К. п. о. ф. обчислюють за формулою: де Ф – повна балансова вартість основних фондів; З – сума зношеності основних фондів.
Коефіцієнт придатності основних фондів