Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності – відношення найліквідніших активів до суми короткотермінових зобов’язань. Характеризує платоспроможність підприємства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності - Економічний словник


Коефіцієнт швидкої ліквідності