Комбінат

Комбінат (лат. combinare – з’єднувати) – 1) об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств різних галузей, продукція одного з яких є матеріалами, напівфабрикатами для іншого; 2) об’єднання кількох пов’язаних між собою технологічних виробництв, що зосереджені в різних галузях і послідовно обробляють або комплексно використовують сировину, відходи тощо.
Комбінат