Корисність конкретна

Корисність конкретна – дійсна корисність конкретного предмета, яка знижується для кожної наступної одиниці певного запасу благ.
Корисність конкретна