ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Розділ 3 Алгоритми з повторенням та розгалуженням

& 9. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

9.2. ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Логіка побудови висловлювань дуже гармонійно поєднується з принципами роботи комп’ютера і основними методами його програмування. Всі апаратні компоненти комп’ютера побудовані на логічних мікросхемах. Вам відомо, що система подання інформації в комп’ютері заснована на понятті біта, що мав лише два стани – 0 та 1 (відповідно ХИБНІСТЬ та ІСТИНА). Логічні оператори використовують

у всіх мовах програмування. У Scratch з їх допомогою задають умови зміни поведінки об’єктів. Які це умови, немає жодного значення, головне, якими вони є – істинними чи хибними. У Scratch-проектах важливо, наприклад, чи було натиснуто якусь клавішу, і немає жодного значення, хто її натиснув, коли і якою рукою. Створювати в Scratch умови зміни поведінки об’єктів можна, додаючи до скриптів оператори порівняння:

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – лівий параметр менший за правий;

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – лівий параметр більший за правий;

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – параметри рівні; а також оператори,

що дають змогу здійснювати логічні операції над висловлюваннями:

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – обидва висловлювання є істинними (логічне множення);

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – принаймні одне з висловлювань є правдивим (логічне додавання);

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH – висловлювання є протилежним до заданого (логічне заперечення).

Логічні оператори в Scratch, що мають таку форму  ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH зазвичай використовують усередині С-блоків під час створення розгалужень і циклів – конструкцій алгоритмів, які керують порядком виконання програм і здатні формувати ілюзію розумної поведінки спрайтів. На рис. 3.34 наведено приклади блоків логіки.

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Дізнатися більше про логічне множення, додавання і заперечення ви зможете на диску.

ВПРАВА 17

Завдання. Створити в програмі Scratch проект, у якому дослідити, як логічні оператори у скрипті впливають на зміну поведінки спрайта.

1. Додайте до проекту спрайт Ghost 1 з папки Fantasy в бібліотеці програми, два його образи (Ghost2-a і Ghost2-b) та будь-який фон для цієї сцени на вибір.

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Рис. 3.35

2. Складіть для спрайта привиду скрипт, як показано на рис. 3.36.

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Рис. 3.36

3. Запустіть проект на виконання, клацнувши кнопку із зеленим прапорцем. Уважно вивчіть команди скрипта, щоб зрозуміти, за яких умов спрайт змінює свій образ і поступово зникає зі сцени та коли привид пересувається по сцені.

4. Збережіть проект під назвою Впр17_Прізвище.

Назвіть блоки логіки, які було використано в цьому скрипті.

ВПРАВА 18

САМОСТІЙНО

Завдання. Визначити, які значення – істинні чи хибні – передають у програму наведені нижче логічні оператори.

 ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

Висновки

Висловлювання – це розповідне речення, яке можна охарактеризувати як істинне або хибне.

Висловлювання можуть бути простими або складними.

Висловлювання наливають простим, якщо воно не включай в себе самостійні частини, які в висловлюваннями.

Складне висловлювання складається з простих висловлювань, що з’єднані логічними зв’язками (операціями).

Логічними зв’язками є сполучники “і”, “або” та частка “не”.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке висловлювання?

2. Які висловлювання наливають простими? Наведіть приклади простих висловлювань.

3. Які висловлювання наливають складними? Наведіть приклади складних висловлювань.

4. Назвіть блоки логіки в середовищі Scratch.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH - Інформатика


ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ В СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH