Місія підприємства (фірми, компанії)

Місія підприємства (фірми, компанії) – 1) філософія економічного розвитку організації, яка втілюється в її цінностях, принципах діяльності з урахуванням типу соціально-економічної системи; 2) сенс існування організації, її призначення та роль у соціально-економічній системі суспільства. Конкретніше М. п. відображає реальну можливість задовольнити певний вид потреб окремої великої групи споживачів у товарах і послугах високої якості за гострої конкурентної боротьби. Завдяки М. п. формується стратегічний напрям його діяльності, створюються

передумови переходу від стилю управління за умов кризи до ефективного управління на довготерміновий період, формуються потужні стимули наступного розвитку. Основними елементами при обгрунтуванні М. п. є чітке формулювання напряму діяльності організації, найважливіші групи споживачів, на які орієнтується така діяльність; основні потреби споживачів, які повинна задовольнити організація; найважливіша ознака діяльності окремої організації, яка відрізняє її від інших, тощо. М. п., фірми, компанії, як правило, відрізняється залежно від економічного потенціалу, особливостей його розвитку і традицій. Зміна
М. п. пов’язана передусім з радикальною зміною техніки і технології та умов конкуренції, які, своєю чергою, зумовлюють відповідну зміну товарів і послуг. Зміни М. п. супроводжуються відповідною реорганізацією менеджменту (організаційного, кадрового тощо), маркетингової діяльності, цінової, збутової політики підприємства тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Місія підприємства (фірми, компанії) - Економічний словник


Місія підприємства (фірми, компанії)