Многокутники. Розв’язування задач

Урок № 49

Тема: Многокутники. Розв’язування задач

Мета. Формувати в учнів уміння і навички самостійно застосовувати вивчений матеріал, до розв’язування задач, розвивати навички самостійної пізнавальної роботи, розвивати вміння самостійної роботи, розвивати вміння аналізувати, робити висновки.

Форми роботи: математичний диктант, бесіда, розв’язування задач і виконання вправ.

Обладнання: лінійка, кольорова крейда, косинець.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизація знань.

Сила у того, хто знає.

(А.

Парікгай)

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми, мети уроку

Звернути увагу учнів на те, що на сьогоднішньому уроці будемо розв’язувати задачі на визначення сторін рівнобедреного трикутника, периметра чотирикутника.

На дошці записати розв’язане домашнє завдання. Учні вказують найбільш раціональний спосіб.

II. Узагальнення окремих подій, явищ, фактів

Фронтальна індивідуальна робота (кожен у своєму зошиті).

Продовжити речення:

За диктант можна набрати максимальну кількість балів 12 – за 12 правильних відповідей.

Взаємоперевірка

(робота в парах).

Відповіді на таблиці.

Математичний диктант

Ламана, в якої кінець може збігатись з початком називається замкненою.

Многокутником називають замкнену ламану.

Ланки ламаної називаються сторонами многокутника.

Вершини ламаної називають вершинами многокутника.

Якщо многокутник має n сторін, то його називають n-кутником.

Якщо у трикутника дві сторони рівні, то його називають рівнобедреним.

Рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними сторонами.

Трикутник АВD має такі сторони: АВ, ВD, АD.

Якщо трикутник не має рівних сторін, то його називають різносторонніми.

Якщо всі сторони трикутника рівні, його називають рівностороннім.

Суму довжин усіх сторін многокутника називають його периметром.

Периметр трикутника МАС можна записати так: Р∆МАС = МА + АС + МС.

III. Узагальнення поняття і засвоєння відповідної системи знань

Розв’язування вправ.

№ 755 (усно)

Якщо трикутник рівносторонній, то його сторона дорівнює:

78 см : 3 = 26 см

№ 772

Якщо сума двох сторін трикутника дорівнює 110 см, а периметр – 224 см, то третя сторона дорівнює:

224 см – 110 см = 114 см

Кожна сторона трикутника має бути менша від суми двох інших сторін, а ми маємо:

114 см > 110 см.

Тому трикутник, у якого сума двох сторін дорівнює 110 см, а периметр – 224 см, не існує.

№ 775

 Многокутники. Розвязування задач

∆АВС – рівнобедрений

Р∆АВС – 35 см

АС > АВ на 2 см

Знайти АВ = ВС – ? АС – ?

Розв’язання

Нехай х – бічна сторона рівнобедреного трикутника АВС.

Х = АВ = ВС, тоді х + 2 = АС

Складаємо рівняння

АВ + ВС + АС = Р∆АВС

Х + х + х + 2 = 35

3х + 2 = 35

3х = 35 – 2

3х = 33

Х = 33 : 3

Х = 11 см

Х = АВ = ВС 11 см

Х + 2 = 11 + 2 = 13 см =АС

Відповідь: 11 см, 11 см, 13 см.

№ 775

Якщо периметр рівнобедреного трикутника більший за основу на 10 м, то це означає, що сума бічних сторін дорівнює 10 см, а одна сторона дорівнює:

10 см : 2 = 5 см

Відповідь: 5 см.

№ 779

Якщо довжина найменшої сторони дорівнює 28 см, то друга сторона дорівнює

28 см * 2 = 56 см,

Третя сторона трикутника буде дорівнювати:

56 см + 3 см = 59 см

Відповідь: 59 см.

№ 781

 Многокутники. Розвязування задач

∆АВС і ∆KZM

АВ – = 3 см, ВС = 4 см,

АС = 5 см, KZ = 12 см,

ZM = 5 см, KZ = 12 см,

Знайти: РАВСК – ?

Трикутники АВС і KZM прикладали по сторонах АС і ZM, утворився чотирикутник АВСК.

РАВСК = АВ + ВС + СК + АК;

РАВСК = 3 + 4 + 13 + 12 = 32см;

Відповідь: РАВСК = 32см.

№ 782

 Многокутники. Розвязування задач

Нехай а – основа рівнобедреного трикутника,

Р∆АВС = 30 см.

Знайти: АВ = ВС.

Р∆АВС = АВ + ВС + АС

Р∆АВС = 2АВ + АС

2АВ = Р∆АВС – АС

 Многокутники. Розвязування задач

 Многокутники. Розвязування задач

Якщо а = 4см, то  Многокутники. Розвязування задач.

Якщо а = 10см, то Многокутники. Розвязування задач.

№ 785

17 + х < 25.

Якщо х = 2, то 17 + 2 < 25; 19 < 25.

Якщо х = 7, то 17 + 7 < 25; 24 < 25; х – 32 <15.

Якщо х = 40, то 40 – 32 < 15; 8 < 15.

Якщо х = 45, то 45 – 32 < 15; 13 < 15; 3х > 19.

Якщо х = 7, то 3 * 7 > 19; 21 > 19.

Якщо х = 10, то 3 * 10 > 19; 30 > 19.

IV. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

§16. № 776, 778, 780, 783.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Многокутники. Розв’язування задач - Плани-конспекти уроків по математиці


Многокутники. Розв’язування задач