Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58 Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність

548 1. Доберіть синоніми до дієслів говорити, мовити.

2. Закінчіть речення.

Мова для мене – це… .

Запам’ятаймо!

Людину з-поміж усього живого вирізняє вміння мислити та спілкуватися.

Мова – це наша щоденна, життєво необхідна діяльність.

549 1. Прочитайте текст.

Читаємо книжку, слухаємо розповідь учителя, пишемо переказ або листа другові, розмовляємо з батьками. Це все – наша мовна діяльність, усне та письмове

спілкування. Мовити, говорити, промовляти, висловлюватися, міркувати… Є багато слів, які передають зміст мовної діяльності.

Про людину, яка майстерно володіє словом, переконливо передає свої думки, кажемо, що в неї гарна, мелодійна мова, яку можна порівняти з приємною музикою. З такою людиною хочеться говорити й говорити, бо розмова з нею збагачує інформацією, емоціями.

Залежно від того, де, з ким і про що ми спілкуємося, змінюється наша мовна поведінка.

2. Доберіть прикметники, що характеризують

мову людини.

550 1. Розкажіть про цікавий випадок із вашого життя, подію, свідком якої ви були: а) учителеві на уроці; б) учителеві під час відпочинку на природі; в) товаришеві в безпосередньому спілкуванні; г) товаришеві в листі.

2. Чим відрізняються ваші розповіді?

551 До вас звернувся перехожий на вулиці й запитав, як пройти до автовокзалу. Які мовні звороти ви використаєте? Виберіть правильні звороти із поданих.

Пройти ліворуч; сюдою їздить тролейбус; праворуч за будинком зупинка; проїхати одну остановку метром; прямо пройти один квартал; пройти тудою; повернути за ріг; остановка за углом; дві хвилини пішки до метро; п’ять минут іти до зупинки.

552 1. Прочитайте оповідання.

Допомогли…

Ганнуся та Марійка йшли зі школи. Якраз бабуся несла воду.

– Давайте ми вам допоможемо.

– Прошу, – сказала радо бабуся.

– Дай, я понесу, – схопилася за відро Марійка.

– Ні, я! – заперечила Ганнуся.

– Чому ти? – розсердилася Марійка.

– А чому саме ти? – запитала Ганнуся.

– Я взяла перша, – наполягає Марійка.

– Не дам, бо і я хочу нести, – вперто не поступається Ганнуся.

– Давай мені…

Бабуся чекала, чекала, слухала, слухала, як дівчатка сперечаються, нарешті взяла відро й сама понесла додому. А Ганнуся з Марійкою цього навіть не помітили. Вони ще довго стояли на вулиці й сперечалися, кому з них нести відро (Г. Різник).

2. Як ви оцінюєте описану ситуацію? Підготуйте розповідь на цю тему з іншим розвитком подій і з іншим закінченням.

 Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність

553 Ви хочете запропонувати свою допомогу літній людині, яка переходить вулицю. Як ви побудуєте розмову з цією людиною? Запишіть чотири речення зі словами ввічливості.

Усміхнімось!

Макраме

Коза в’язала Погляне

Макраме – Знову на обнову,

Зав’яже вузлик, Зав’яже другий,

Скаже: “Ме”. Мекне знову.

Отак в’язала Пораду дати,

Макраме Як макраме

Із вузликів Це дов’язати.

І власних “ме”, Козі, не думаючи,

Що то за річ, Каже:

Те макраме? – Ми “ку” сюди

Тут нагодилася Моє дов’яжем.

Зозуля, Я зв’яжу “ку”,

Що плутала, “Ме” зв’яжеш ти, –

Де гудзь, І будемо

Де гуля, Ку-мекати.

Але взялась в. Войтович

554 Поясніть значення слів: в’язати, зав’язати, дов’язати, прив’язати, перев’язати, підв’язати. Побудуйте з ними речення. Яку роль відіграють префікси за-, до-, при-, пере-, під-?
Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність