Надзвичайна екологічна ситуація

Надзвичайна екологічна ситуація – ситуація в навколишньому середовищі (передусім природному), за якої техногенне навантаження вийшло за межі зони оптимального стану і деструктивно впливає на соціально-економічний розвиток. Високий рівень антропотехногенного навантаження в Україні спричиняє щорічно значну кількість надзвичайних техногенних природних ситуацій. Так, 1998 в Україні виникло 2117 надзвичайних ситуацій, в тому числі 713 – техногенного і 424 природного характеру. За 1993-2000 кількість надзвичайних ситуацій в Україні зросла у 18 разів. Для їх послаблення, а відтак уникнення необхідно розробити науково обгрунтовану екологічну політику, істотно збільшити екологічні інвестиції, формувати екологічне мислення тощо.
Надзвичайна екологічна ситуація