Науково-технічна революція і економічна діяльність

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Розділ 1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 1.4.2. Науково-технічна революція і економічна діяльність
Науково-технічна революція – досить складне і широке явище. Розглянемо її аспекти, що безпосередньо стосуються міжнародної економіки.
Науково-технічна революція зробила людину могутньою у її взаємодії з природою. Людина перетворилася на велетня, який може знищити весь навколишній світ і себе разом з ним. Тоді

як упродовж усієї попередньої історії людина могла змінювати природу, обмежено впливати на довкілля, але не могла його знищувати.
Що стосується територіальної організації виробництва, то відбулася переорієнтація матеріаломістких галузей промисловості. Якщо раніше вони “прив’язувалися” до джерел сировини, то нині орієнтуються на ринки збуту своєї продукції. Практика засвідчила, що країни можуть мати потужну енергетику і важку промисловість, не маючи власних запасів енергетично-паливної сировини.
Територіальне поєднання освіти, науки і наукомістких виробництв стало типовою ознакою
провідних промислових районів країн з високорозвиненою ринковою економікою. З’явилися технополіси – територіальні зони, де масштабно поєднуються ці три елементи.
Всесвітньо відомою стала, наприклад, Кремнієва Долина (Silicon Valley) – промисловий регіон у графстві Санта Клара (Каліфорнія, США). Відома як виробник високотехнологічної продукції. Свою назву регіон одержав з огляду на те, що кремній е основою сучасної електроніки.
Науково-технічна революція сприяла високій територіальній концентрації виробництва і населення. Якщо раніше більшість жителів Землі проживали у сільській місцевості, то впродовж останніх десятиліть посилилася урбанізація – процес зосередження населення, економічного і культурного життя в містах.
Водночас науково-технічна революція прискорила процес інтернаціоналізації економічної діяльності. Це означає, що економіки країн світу розвиваються не ізольовано з епізодичним виходом на міжнародний ринок, а функціонують у постійній взаємодії суб’єктів господарювання як у межах країн, так і з відповідними суб’єктами інших держав світу.
Фахівці вважають, що станом на 1950 р. Японія за своїм технічним рівнем відставала від США на 20-30 років. Протягом 1950-1960 pp. за кордоном було закуплено близько 2 тисяч ліцензій, інтенсивно використовувалися загальнодоступні джерела зарубіжної науково-технічної інформації, розширювалися національні наукові дослідження. Як результат – Японія подолала відставання і на багатьох ділянках є лідером світової науки і техніки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Науково-технічна революція і економічна діяльність - Довідник з економіки


Науково-технічна революція і економічна діяльність