Незабезпечена заборгованість

Незабезпечена заборгованість – перевищення кредиторською заборгованістю підприємства, фірми та компанії з позик над її забезпеченням у формі ліквідних активів, власних коштів на певну дату. Н. з. свідчить про порушення принципів кредитування.
Незабезпечена заборгованість