Нормативи аудиту

Нормативи аудиту – раціональні стандарти, в яких викладено найважливіші вимоги до аудиту в

Україні, визначено методику планування і внутрішнього аудиторського контролю тощо. В Україні діє 32 національних Н. а., затверджених Аудиторською палатою України.
Нормативи аудиту