Облік фінансовий

Облік фінансовий – вид бухгалтерського обліку, який охоплює діяльність з підготовки фінансової звітності для зовнішніх користувачів організації (партнерів, клієнтів, банків, державних податкових і статистичних органів та ін.). О. ф. базується на системі подвійного запису (див. Подвійний запис), дотриманні принципів бухгалтерського обліку, вимог національних і міжнародних стандартів обліку та звітності, поданні відповідним державним органам формалізованих фінансових звітів з метою систематичної оцінки фінансової діяльності підприємства.
Облік фінансовий