ОБРЯДИ РЕЛІГІЙНІ

Культурологічний словник

ОБРЯДИ РЕЛІГІЙНІ – сукупність символічних індивідуальних або колективних дій віруючих, яка об’єднує їхні релігійні уявлення і спрямована на встановлення двосторонніх відносин між людиною і надприродними об’єктами.
ОБРЯДИ РЕЛІГІЙНІ