Оферта тверда

Оферта тверда – конкретна пропозиція продавця на певну партію товару або виконання певного виду робіт лише одному можливому покупцеві із зазначенням терміну, протягом якого продавець пов’язаний своєю пропозицією і не може зробити пропозицію іншому акцептанту. Неотримання відповіді в установлені терміни для О. т. означає звільнення оферента від запропонованої пропозиції. Поширеною є практика, коли напередодні О. т. оферент узгоджує з акцептантом окремі умови майбутньої угоди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Оферта тверда - Економічний словник


Оферта тверда