Підсумкова контрольна робота “Світова економіка та інтеграційні процеси”

УРОК 100

Підсумкова контрольна робота “Світова економіка та інтеграційні процеси”

Мета уроку: визначити рівень учнів оволодіння знаннями; коригувати знання, уміння й навички.

Тип уроку: контролю, оцінювання і коригування знань учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань учнів

Варіант І

1 ). Визначте прямі та портфельні інвестиції:

А) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства в Казахстані зі збуту тракторів від 35 до 50 %; (прямі)

Б)

український банк увозить 100 млн дол. США готівкою для забезпечення попиту на долари своїх клієнтів; (портфельні)

В) російський банк купив будинок у Харкові, у якому відкрив свою філію в Україні; (прямі)

Г) українсько-французький інвестиційний фонд розмістив 150 млн. дол. США в українських державних короткострокових зобов’язаннях та облігаціях державної позики. (портфельні)

2). Розв’яжіть задачі

1. Згідно з теорією абсолютних переваг обчисліть виграш світу загалом унаслідок обрання Україною та Індією певної спеціалізації. Вихідні дані: Україна та Індія продукують два товари – чай

та цукор – і мають 100 одиниць ресурсів. За відсутності зовнішньої торгівлі на виробництво кожного виду продукції використовується половина наявних ресурсів. Україна 20 од. ресурсів витрачає на виробництво 1 т чаю, а 5 од. ресурсів – на 1 т цукру. Індія 4 од. ресурсів витрачає на виробництво 1 т чаю, а 10 од. ресурсів – на 1 т цукру.

Розв’язання

Країна

Обсяг виробництва до спеціалізації, т

Обсяг виробництва після спеціалізації, т

Чай

Цукор

Чай

Цукор

Індія

50/4 = 12,5

50/10 = 5

100/4 = 25

0

Україна

50/20 = 2,5

50/5 = 10

0

100/5 = 20

Разом

12,5 + 2,5 = 15

10 + 5 = 15

25 + 0 = 25

0 + 20 = 20

2. Використовуючи дані таблиці, обчисліть баланс поточних операцій і баланс руху капіталу.

Товарний експорт

+40

Товарний імпорт

-30

Експорт послуг

+15

Імпорт послуг

-10

Чисті прибутки від інвестицій

-5

Чисті грошові перекази

+10

Приплив капіталу

+10

Відплив капіталу

-40

Офіційні резерви

+10

Відповідь: баланс поточних операцій – 20; баланс руху капіталу 30.

3. Проаналізуйте прямі іноземні інвестиції в Україну. Обчисліть та проаналізуйте географічну структуру прямих інвестицій у 2005 та 2009 pp.

Прямі інвестиції з України за країнами (на початок року)

Країна

Сума за роками, млн. дол. США

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Разом

198,6

219,5

243,3

6196,6

6203,1

6223,3

Кіпр

2,0

2,1

10,3

5825,5

5826,1

5778,5

Російська Федерація

97,3

102,9

104,0

148,6

99,9

165,5

Польща

21,1

21,3

24,2

30,1

46,9

49,4

Білорусь

0,6

0,7

0,7

1,8

4,8

4,7

Німеччина

0,4

0,3

0,4

2,5

2,6

2,7

Варіант ІІ

1). Визначте прямі та портфельні інвестиції:

А) фірма розміщує 5 млн. дол. США на короткостроковому депозиті в американському банку; (портфельні)

Б) український банк вкладає 50 млн. дол. США в облігації американського інвестиційного фонду; (портфельні)

В) українська фірма купує російське приватизоване підприємство; (прямі)

Г) НБУ купляє долари США на валютному рикну, (портфельні)

2). Розв’яжіть задачі.

1) Зовнішня торгівля країни X у 2009 р. характеризувалась такими даними (млн. дол. США):

Показник

Країни СНД та Балтії

Інші країни

Разом

Експорт товарів

8841

6706

15 547

Імпорт товарів

12 913

6930

19 843

Обчисліть для кожної групи країн:

А) торговельний баланс;

Б) торговий оборот;

В) відносну частку країн СНД в експорті та імпорті країни X;

Г) відносну частку інших країн в експорті та імпорті країни X.

Розв’язання

А) Країни СНД:

8841 – 12913 = -4072 (млн. дол. США).

Інші країни:

6706 – 6930 = -224 (млн. дол. США).

Б) Країни СНД:

8841 + 12913 = 21754 (млн. дол. США).

Інші країни:

6706 + 6930 = 13636 (млн. дол. США).

В) В експорті:

8841/15547 • 100 % = 57 %.

В імпорті:

12913/19843 • 100 % = 65 %.

Г) В експорті:

6706/15547 • 100 % = 43 %.

В імпорті:

6930/19843 • 100 % = 35 %.

2. Використовуючи дані таблиці, обчисліть розмір торгового балансу та баланс руху довгострокового капіталу.

Товарний експорт

+40

Товарний імпорт

-30

Експорт послуг

+15

Імпорт послуг

-10

Чисті прибутки від інвестицій

-5

Чисті грошові перекази

+10

Приплив капіталу

+10

Відплив капіталу

-40

Офіційні резерви

+10

Відповідь: торговий баланс 1-10; баланс руху довгострокового капіталу – -30.

3) Обчисліть обсяги реалізованої промислової продукції країни (%) у 2009 р.

Обсяги реалізованої промислової продукції України

Галузь

2005

2006

2007

2008

2009

Обсяги продукції, млн. грн.

Абсолютний приріст до 2005 p., млн. грн.

Коефіцієнт зростання до 2006 p., разів

Темп зростання до 2007 p., %

Темп приросту до 2008 p., %

Видобувна промисловість

38 867

200

0,8

120

50

Переробна промисловість

355 080

300

2,5

110

20

У тому числі:

– металургійне виробництво;

103 331

150

1,4

105

10

– легка промисловість

5014

-200

0,9

-20

ЗО

Зробіть відповідні висновки.

III. Підсумок уроку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Підсумкова контрольна робота “Світова економіка та інтеграційні процеси” - Плани-конспекти уроків по хімії


Підсумкова контрольна робота “Світова економіка та інтеграційні процеси”