ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 13. ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

Цілі: повторити положення в ПС, будову атома Феруму, способи добування, фізичні властивості сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості заліза, якісне визначення сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ), застосування заліза та його сполук.

Обладнання: ПСХЕ зразки сполук Феруму(ІІ) й Феруму(ІІІ),

залізо, розчини хлоридної, сульфатної, нітратної кислот, натрій гідроксид, солі Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, самостійна робота, робота з підручником, експеримент: демонстрація 14, 15, лабораторний дослід 14.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота за варіантами

I варіант

1. Укажіть групу, у якій розташований Алюміній:

А) 4;

Б) 2;

В) 3;

Г) 5.

2. Укажіть фізичні властивості Алюмінію:

А) важкий;

Б) легкий;

В)

тугоплавкий;

Г) пластичний.

3. Укажіть речовини, з якими може реагувати Алюміній:

А) Zn;

Б) S;

В) BaO;

Г) N2;

Д) HCl.

4. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній гідроксид:

А) SO2;

Б) KOH;

В) O2;

Г) HCl.

5. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:

А) KOH;

Б) MgO;

В) H2SO4;

Г) S.

У завданнях 3, 4, 5 складіть рівняння відповідних реакцій.

II варіант

1. Укажіть період, у якому розташований Алюміній:

А) 4;

Б) 3;

В) 5;

Г) 2.

2. Укажіть ступінь окиснення, який проявляє Алюміній у сполуках:

А) +4;

Б) +3;

В) +5;

Г) +1.

3. Укажіть речовини, які реагують з Алюмінієм:

А) NO;

Б) NaOH;

В) Cl2;

Г) CO2.

4. Укажіть речовини, з якими реагують амфотерні сполуки:

А) H2O;

Б) KOH;

В) HCl;

Г) O2.

5. Укажіть речовину Х у схемі Al  ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ) X  ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ) Al(OH)s:

А) Al2O3;

Б) HCl;

В) AlCl3;

Г) KOH.

У завданнях 3, 4, 5 складіть рівняння відповідних реакцій.

Фронтальна бесіда “Дерево рішень”

1. У якому періоді розташований Ферум?

2. У якій групі розташований Ферум?

3. У якій підгрупі розташований Ферум?

4. Скільки електронних шарів у атомі Феруму?

5. З якими речовинами можуть реагувати метали?

6. Які ступені окиснення буде проявляти Ферум?

У міру того як учні відповідають на питання, заповнюється Дерево рішень”. На останнє питання відповідь дається пізніше.

 ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

IV. Мотивація навчальної діяльності

Усі метали, що ми вивчали раніше, були розташовані в головних підгрупах.

Ферум – метал побічної підгрупи, отже, ми повинні з’ясувати нижче значене:

– Яку будову атома має Ферум?

– Які ступені окиснення має Ферум?

– Які фізичні властивості має Ферум?

– Які хімічні властивості має Ферум?

Ви можете спитати “А навіщо це потрібно?”. Уявімо наш світ без заліза. Світ без алюмінію ми вже уявляли і зробили висновок, що нам довелося б відмовитися від багатьох зручностей, до яких ми звикли завдяки алюмінію. А от без заліза ми змогли б жити? Я знаю вашу відповідь. Звичайно, “ні”.

V. Вивчення нового матеріалу

Учитель пояснює будову атома Феруму, зазначає, що в атомів елементів побічних підгруп заповнення електронами електронних оболонок відбувається інакше, ніж у елементів головних підгруп. Складає схему будови атома Феруму.

На зовнішній оболонці атома Феруму знаходиться два електрони, отже, він проявляє ступінь окиснення +2, а також у елементів побічних підгруп змінні ступені окиснення завдяки тому, що в утворенні хімічних зв’язків беруть участь електрони не тільки зовнішнього шару, а й передостаннього. Тому Ферум може проявляти ще ступінь окиснення +3 завдяки одному електрону передостаннього шару.

Робота з підручником

Учні за підручником вивчають основні сполуки Феруму та виписують його фізичні властивості.

Хімічні властивості заліза вивчаються за аналогією з хімічними властивостями інших металів. Складаємо рівняння хімічних реакцій.

Можна використовувати схему, заздалегідь записану на дошці, або спроектовану з допомогою комп’ютера.

 ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

А) Горіння відбувається з утворенням залізної окалини;

Б) із хлором (акцентуємо увагу учнів, що ступінь окислення заліза в цій реакції буде +3);

В) із сіркою, кислотами та солями ступінь окиснення заліза +2;

Г) унаслідок взаємодії з водою утворюються знову залізна окалина й водень.

Рівняння реакцій учні складають на дошці. Розглядаємо їх з точки зору окиснення-відновлення. Порівнюємо ступені окислення заліза в реакціях із хлором та хлоридною кислотою.

Демонстрація 15. Взаємодія заліза з хлоридною, сульфатною та нітратною кислотами

Сполуки заліза

Пропонуємо учням згадати з курсу географії найважливіші залізні руди та їх місцезнаходження.

Демонстрація 14. Зразки сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ)

Складаємо схему взаємозв’язку сполук заліза

 ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

Пропонуємо учням, застосовуючи знання з біології, схарактеризувати роль заліза в організмі людини. Можна підготувати реферати, проекти тощо.

VI. Закріплення одержаних знань

Прийом “Чомучка”

1) Чому в атомі Феруму чотири електронні оболонки?

2) Чому в атомі Феруму на зовнішній оболонці два електрони, хоча він розташований у VIII групі?

3) Чому Ферум має змінні ступені окиснення?

4) Чому у Феруму ступені окиснення +2 та +3?

5) Заповнюємо останню гілку нашого дерева.

 ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ) - Плани-конспекти уроків по хімії


ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)