ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 4. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

Цілі: закріпити знання про елементи-неметали, їх положення в періодичній системі, особливості простих речовин-неметалів, їх властивості; формувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують основні властивості неметалів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: закріплення (тренінг-мінімум).

Форми роботи: фронтальна робота, прийоми “Вилучи зайве”, “Лови помилку”, “Вірю –

не вірю”, “Міні-практикум”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Де в періодичній системі знаходяться елементи-неметали?

2. Які валентності та ступені окиснення проявляють неметали?

3. Що таке алотропія? Наведіть приклади алотропних модифікацій.

4. Назвіть хімічні властивості, характерні для неметалів.

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку

IV. Розв’язування вправ і задач

Завдання проектується на екран. Учні виконують і коментують виконання по ходу уроку.

Прийом “Вилучи зайве”

А)

Cu, S, Te, I;

Б) Cl, F, C, Br;

В) Fe, Mg, N, Na;

Г) Br, Se, Pb, As.

Прийом “Лови помилку”

А) PO2, SO3, SiO3, NO5, CO3;

Б) NaCl2, MgS, AlBr2, KN, Ca3P.

Прийом “Вірю – не вірю”

1. Алотропною видозміною Оксигену є озон.

2. На зовнішньому енергетичному рівні атома Нітрогену міститься сім електронів.

3. Мінімальний ступінь окиснення атома Фосфору дорівнює 3.

4. У результаті взаємодії металів з азотом утворюються нітриди.

5. Алмаз – це алотропна видозміна Сульфуру.

6. Силіцій використовують у електроніці як напівпровідник.

7. Найпоширенішим неметалом у природі є Силіцій.

8. Озоновий шар розміщений на висоті 20-25 км від поверхні Землі.

9. Об’ємна частка азоту в повітрі становить 21 %.

10. Активоване вугілля – чудовий адсорбент.

Прийом “Міні-практикум”

1. Дописати рівняння можливих реакцій:

 ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

 ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

2. Здійснити перетворення:

 ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

Задачі

1. Обчисліть об’єм кисню, що виділиться внаслідок розкладання калій перманганату масою 48 г?

2. Обчисліть об’єм хлору, що витратиться на взаємодію із сумішшю цинку та міді масою 100 г, масова частка міді в якій 32 %.

3. Який об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21 % необхідний для спалювання вугілля масою 150 г з масовою часткою негорючих домішок 4 %?

V. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ - Плани-конспекти уроків по хімії


ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ