ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

УРОК 10

ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1

Мета уроку: навчальна – з’ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень за темою 1; розвиваюча – розвивати вміння письмово висловлювати свої думки, виконувати різнорівневі завдання; виховна – виховувати самостійність і відповідальність.

Методи уроку: контрольно-узагальнювальний.

Обладнання: картки для контролю та оцінювання.

Тип уроку: контроль та оцінювання навчальних

досягнень.

Міжпредметні зв’язки: природознавство (5 клас), фізика (7 клас), біологія (7 клас).

Структура уроку

І. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

II. Інтелектуальна розминка

III. Перевірка знань учнів

Запитання та завдання для підсумкового узагальнення теми 1.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Перевірка рівня компетентності учнів за вивченою темою за 12-бальною шкалою.

II. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМИНКА

Задля того щоб учні налаштувалися на розумову роботу й пригадали основні поняття та закони

теми 1, учитель пропонує їм виконати на дошці, усно або письмово, з наступним обговоренням кілька завдань, які наведені в дидактичному матеріалі до цієї теми. Вид і складність завдань учитель обирає самостійно, залежно від рівня підготовленості класу, часу, відведеного на даний вид роботи, тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель дає час для того, щоб учні оформили аркуш або зошит, у яких вони виконуватимуть завдання та відповідатимуть на запитання. У зошитах або на аркушах учні мають написати номер підсумкового узагальнення, дату його проведення, своє прізвище, ім’я та клас. Одержавши картку, учень обов’язково записує в зошит або на аркуші номер свого варіанта.

Після цього вчитель роздає картки із завданнями, нагадує час, відведений для роботи.

Після закінчення часу, відведеного на роботу, учитель збирає аркуші й зошити учнів та картки із завданнями.

– Запитання та завдання для підсумкового узагальнення теми 1

Варіант 1

1. Що називають системою?

2. Наведіть приклади органів дихання у комах, риб і ссавців.

3. У чому полягає головна відмінність однолітніх, дволітніх та багатолітніх рослин? Які рослини належать до багатолітніх (наведіть 2-3 приклади)?

4. Чи можна вважати, що хижі тварини здійснюють свою діяльність (активність) завдяки отриманій енергії Сонця? Чому?

Варіант 2

1. Наведіть 2-3 приклади природних систем.

2. Що таке дихання? Яким газом ми наповнюємо повітряну кульку, коли надуваємо її ротом?

3. Яка головна функція квітки рослини?

4. Чому насіння рослин може проростати в темряві, а сама рослина в темряві без світла не росте?

Варіант 3

1. Наведіть 2-3 приклади штучних систем.

2. Яку роль у розмноженні рослин відіграє запилення?

3. Гриби використовують для свого живлення готові органічні речовини живих або відмерлих організмів. Як ви вважаєте, за своїм живленням гриби ближчі до рослин чи до тварин? Чому?

4. Щойно в акваріум насипають корм, риби миттю пливуть до нього. Поясніть, яку роль відіграють у цьому нервова система, органи чуття, які саме органи.

Варіант 4

1. Яка головна функція або завдання стебла рослини?

2. Назвіть п’ять умов існування живих організмів.

3. Чим природні системи відрізняються від штучних? Назвіть дві відмінності.

4. Чому в спальні, де люди проводять нічний час доби, не рекомендується тримати багато кімнатних рослин?

Варіант 5

1. Які головні функції або завдання кореня рослини? Наведіть два приклади.

2. Наведіть 2-3 приклади зовнішніх зв’язків такої штучної системи, як персональний комп’ютер.

3. Чим відрізняється спосіб живлення двох ссавців – зайця та вовка?

4. Камінь упав із висоти й розколовся на кілька частин. Чи можна вважати це прикладом розмноження? Чому?

Варіант 6

1. Які головні функції листя рослин? Наведіть два приклади.

2. Наведіть 2-3 приклади зовнішніх зв’язків такої природної системи, як корова.

3. Чи можна назвати розвиток людського організму прямим або непрямим? Чому?

4. Чому на газоні трава не зникає, хоча її зрізують косаркою ще до утворення насіння? Як називають спосіб розмноження рослин без використання насіння?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Решту уроку вчитель присвячує аналізу письмової роботи. Для цього він просить учнів назвати запитання та завдання, що були для них надто складними, й у формі фронтальної бесіди із класом формулює відповіді на них, щоб у знаннях учнів не залишилося “білих плям”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Аналізувати контрольні запитання та завдання до теми 1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1 - Плани-конспекти уроків по натурології


ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1