Мета: продовжити формувати в учнів поняття “птахи”; вдосконалювати вміння описувати птахів, визначати їх за істотними ознаками; розвивати спостережливість, мовлення, мислення, пам’ять; виховувати дбайливе ставлення до

Мета: формувати в учнів уявлення про квіткові рослини; розвивати мовлення, мислення; виховувати спостережливість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ – Що потрібно

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА Урок 67 Тема. Природа Українських Карпат Мета: розповісти учням про природу Українських Карпат; розвивати просторові уявлення, пізнавальний інтерес; розкривати екологічну, практичну,

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 4 Що належить до неживої природи? Тема. Що належить до неживої природи? Мета: розповісти учням, що належить до неживої

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 2 Що таке навколишній світ? Тема. Що таке навколишній світ? Мета: ознайомити учнів із поняттям “навколишній світ”; розвивати пізнавальну

РІДНИЙ КРАЙ Урок 49 Тема. Дикорослі рослини рідного краю Мета: ознайомити учнів із дикорослими рослинами рідного краю; учити називати їх; розвивати вміння визначати головне в

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 36 Чим звірі відрізняються від інших тварин? Тема. Чим звірі відрізняються від інших тварин? Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками

Зустріч 49. ЯКІ ВИДИ ГРУНТІВ Є В УКРАЇНІ? Мета: формувати уявлення учнів про види грунтів, значення грунту в житті живої природи; вчити досліджувати причини забруднення

РІДНИЙ КРАЙ УРОК 43 Які рослини прикрашають твій рідний край? Тема. Які рослини прикрашають твій рідний край? Мета: ознайомити учнів із дикорослими рослинами рідного краю,

Зустріч 12. ЧОМУ НЕ МОЖНА ЗАЙТИ ЗА ОБРІЙ? Мета: закріпити знання учнів про основні сторони горизонту; ознайомитися з проміжними сторонами горизонту; розвивати мовлення, мислення; виховувати

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА Урок 62 Тема. Водойми України Мета: ознайомити учнів із видами водойм на території України; учити знаходити на карті України водойми, пояснювати

Зустріч 24. ЯКІ НЕПОВТОРНІ РИСИ МАЄ ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН? Мета: сформувати уявлення учнів про особливості Індійського океану; розвивати мислення, мовлення; виховувати спостережливість, захопленість неповторністю й величчю

Зустріч 46. ЧОМУ ЧОРНЕ Й АЗОВСЬКЕ МОРЯ НЕПОВТОРНІ? Мета: розповісти учням, чому Чорне й Азовське моря неповторні; розвивати мислення, комунікативні навички; виховувати бережливе ставлення до

Урок 26. Погода і спостереження за нею Мета: продовжити формувати в учнів уявлення про погоду; навчати визначати, спостерігати та описувати причини її зміни; ознайомити учнів

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ Урок 3 Тема. Жива і нежива природа Мета: розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ № з/п Тема уроку Спостереження, демонстрування, практичні роботи Дата Вступ (1 год) 1 Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі. Вивчення природи

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 40 Тема. Запитання до природи. Чим снідає їжачок? Мета: уточнювати і розширювати уявлення учнів про їжака як представника диких тварин; розповісти

Зустріч 3. ЧОМУ НАШУ СИСТЕМУ НАЗВАЛИ СОНЯЧНОЮ? Мета: розширити уявлення учнів про Сонце як одну із зірок у Всесвіті; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, вибирати головне,

Зустріч 20. ЯКА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ? Мета: розповісти учням про чисельність населення світу й України; сформувати уявлення про людські раси та їх зовнішні ознаки; розвивати

УРОК 26. РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ Мета: актуалізувати та поглибити знання про біосферу; сформувати загальні уявлення про систему класифікації живих організмів; ознайомити з різноманіттям

РІДНИЙ КРАЙ УРОК 41 Яка природа у твоєму краї? Тема. Яка природа у твоєму краї? Мета; ознайомити учнів з формами земної поверхні рідного краю; розвивати

УРОК 13. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ Мета: актуалізувати та поглибити знання про взаємозв’язки в природних екосистемах,

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 30 Для чого потрібні рослини? Тема. Для чого потрібні рослини? Мета: розкрити значення рослин для людини; розвивати спостережливість, увагу; виховувати бажання

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ УРОК 16 ТЕМА. САД. ДОГЛЯД ЗА САДОМ Мета уроку: навчальна – ознайомити учнів зі штучною екосистемою саду, його рослинним

Мета: формувати уявлення учнів про органи чуття, пояснити їх значення у житті людини; розвивати творчу активність, уважність; виховувати бережливе ставлення до власного організму, прагнення берегти

Зустріч 53. ЧОМУ ПРИРОДНУ ЗОНУ НАЗВАЛИ ЛІСОСТЕПОВОЮ? Мета: продовжити формувати в учнів поняття про природні вони України; дати уявлення про лісостеп; вдосконалювати навички роботи з

Урок 21. Чинники, що забезпечують існування життя на Землі. Пристосування організмів до умов існування Мета: систематизувати знання учнів про живу і неживу природу; визначити чинники,

ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ УРОК 60 За що нам вдячні домашні улюбленці – рослини, тварини? Тема. За що нам вдячні домашні улюбленці – рослини, тварини? Мета:

Зустріч 44. ЧИМ СХОЖІ ВСІ РІЧКИ? Мета: уточнити та розширити знання учнів про річки, їх будову; розвивати пізнавальний інтерес, мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до

Мета: ознайомити учнів з частинами Світового океану, навчати знаходити їх на карті; розвивати пізнавальну активність учнів; забезпечити розвиток логічного та просторового мислення; виховувати любов до

УРОК 12. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА” Мета: сформувати поняття “екосистеми”, “харчові ланцюги”, ознайомити з ознаками природних та

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 38 Коли і чим живляться тварини? Тема. Коли і чим живляться тварини? Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про живлення диких

Мета: формувати в учнів усвідомлення необхідності охорони повітря; розвивати творчу активність, уважність; виховувати свідоме ставлення до навколишнього середовища. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ Урок 15 Тема. Значення природи для життя людини Мета: розкрити значення природи в житті людини; розширювати світогляд; збагачувати словниковий запас

Зустріч 16. ПРО ЩО МОЖЕ РОЗПОВІСТИ КАРТА? Мета: вчити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знаходження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь

РІДНИЙ КРАЙ Урок 46 Тема. Водойми рідного краю Мета: дати учням поняття про водойми рідного краю; учити називати їх; з’ясувати значення водойм рідного краю; формувати

Зустріч 22. ЯКИЙ ОКЕАН НАЙБІЛЬШИЙ? Мета: сформувати уявлення учнів про особливості Тихого океану; продовжити навчати “читати” карту та працювати з нею; вчити складати комп’ютерні презентації,

УРОК 23. ЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Мета: актуалізувати та систематизувати знання про енергію, її види, перетворення, джерела, машини та механізми; скласти загальні уявлення про енергозберігаючі технології;

ВСТУП УРОК 1 Що вивчає природознавство? Тема. Що вивчає природознавство? Мета: дати учням уявлення про природознавство, учити розповідати, що вивчає природознавство, ставити запитання про природу;

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 38 Тема. Птахи Мета: розповісти учням про істотні ознаки птахів, про важливість пір’яного покриву в житті птахів; розширювати знання про живлення

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ УРОК 20 ТЕМА. ВИДИ СИЛ Мета уроку: навчальна – сформувати в учнів уявлення про види сил, причини їхнього виникнення та особливості,

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА УРОК 56 Які моря є в Україні? Тема. Які моря є в Україні? Мета: розповісти учням про Чорне та Азовське моря,

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 41 Тема. Тварини “живого куточка”, хатні улюбленці Мета: сформувати первинні уявлення дітей про тварин “живого куточка”, про правила догляду за тваринами;

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 33 Хто такі комахи? Тема. Хто такі комахи? Мета: уточнити уявлення учнів про комах; вчити називати істотні ознаки комах, описувати будову

Мета: формувати в учнів уявлення про склад (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі), властивості і значення грунтів; розвивати вміння спостерігати, узагальнювати; виховувати допитливість, самостійність.

Мета: ознайомити учнів з історією одомашнення тварин; розширити знання учнів про свійських тварин та їх значення для людини; розвивати спостережливість, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення

РІДНИЙ КРАЙ УРОК 42 Які водойми дають воду твоєму краю? Тема. Які водойми дають воду твоєму краю? Мета: дати учням поняття про водойми рідного краю,

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 32 Для чого потрібні свійські тварини? Тема. Для чого потрібні свійські тварини? Мета: розповісти учням, яку користь приносять свійські тварини людині;

Мета: продовжити формувати поняття “комахи”; формувати вміння описувати комах, визначати їх за істотними ознаками; розвивати спостережливість, мовлення, мислення, пам’ять; виховувати дбайливе ставлення до комах. Хід

Зустріч 50. ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН УКРАЇНИ? Мета: розкрити причину різноманітності природи України; сформувати в учнів поняття про природні зони; розвивати спостережливість, мислення;

Мета: формувати в учнів поняття про утворення грунту і його родючість; розвивати вміння спостерігати, узагальнювати; виховувати допитливість, самостійність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 22 Тема. Значення повітря для живої природи Мета: дати дітям первинні уявлення про значення повітря в житті живих організмів; формувати досвід

Урок 15. Уявлення про Всесвіт. Зоряні світи – галактики. Зорі, сузір’Я Мета: формувати в учнів систему знань про Всесвіт, галактики, зорі, планети, метеори, метеорити, космічне

Мета: розповісти учням про будову звірів та особливості їхніх пристосувань до життя в різних природних умовах; сприяти розвитку грамотного мовлення, довільної уваги, логічного мислення; виховувати

Зустріч 54. ЯК ПРИРОДА ЛІСОСТЕПУ ВПЛИВАЄ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ? Мета: розповісти учням про господарську діяльність людини у лісостепу; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес; виховувати любов

РІДНИЙ КРАЙ Урок 47 Тема. Охорона водойм Мета: вивчити правила поведінки біля водойм; розвивати мислення, увагу; виховувати любов до рідного краю, прагнення охороняти природу. ХІД

СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 19 Яке значення має вода? Тема. Яке значення має вода? Мета: з’ясувати значення води в природі; розвивати мислення, мовлення; розширювати світогляд;

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА Урок 68 Тема. Природа Кримських гір Мета: ознайомити учнів із Кримськими горами; розвивати спостережливість, уяву, пам’ять, мовлення, мислення; виховувати любов до

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 37 Які в тебе домашні улюбленці? Тема. Які в тебе домашні улюбленці? Мета: розповісти учням про правила догляду за котом і

ДОДАТКИ До уроку 12 ДОДАТОК 1 Послухайте уривок із книги шведської письменниці “Чудесна подорож Нільса з дикими гусаками” і дайте відповідь на запитання: “Чому змерз

ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ УРОК 58 Із чого виготовляють папір? Тема. Із чого виготовляють папір? Мета: дати учням уявлення про виробництво паперу; розширити світогляд; виховувати дбайливе

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ УРОК 18 ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2 Мета уроку: навчальна – з’ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання

Мета: розширити уявлення учнів про використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною; розвивати логічне мислення; виховувати бажання обережно ставитися до природи, її багатств. Хід

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ Урок 2 Тема. Що потрібно знати про природу Мета: розповісти учням, що природа загадкова і дивна, що її слід вивчати;

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 27 Тема. Дерева, кущі, трав’янисті рослини Мета: ознайомити учнів із різноманітним світом рослин; учити порівнювати дерева, кущі, трав’янисті рослини; розвивати мовленнєві

РІДНИЙ КРАЙ Урок 57 Тема. Свійські тварини рідного краю Мета: ознайомити учнів зі свійськими тваринами рідного краю; розкрити цінність тварин для людини; розповісти, що люди

Мета: ознайомити учнів з особливостями хвойних рослин; розвивати вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки, впізнавати рослини на малюнках, гербарних зразках; виховувати відповідальність, шанобливе і дбайливе

ДОДАТКИ До уроку 29 ДОДАТОК 1 Гірські породи за походженням розділяються на магматичні, осадові й метаморфічні. До магматичних гірських порід належать граніт і базальт, що

ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ УРОК 59 Звідки береться олія? Тема. Звідки береться олія? Мета: ознайомити дітей з історією створення соняшникової олії, із способами її виготовлення; виховувати

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 28 Тема. Листяні та хвойні рослини Мета: розширювати уявлення учнів про різноманіття рослин; учити порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА УРОК 4 ТЕМА. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ Мета уроку: навчальна – ознайомити учнів зі значенням живлення для живих організмів,

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 9 Як людина пізнає світ? Тема. Як людина пізнає світ? Мета: ознайомити учнів з органами чуття (очі, вуха, ніс,

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 35 Тема. Комахи Мета: уточнити уявлення учнів про комах; учити називати істотні ознаки комах, будову різних видів комах; продовжити формування навички

УРОК 9. РІСТ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ Мета: поглибити знання учнів про основні властивості живих організмів, сформувати уявлення про ріст і розвиток рослин і тварин; розвивати

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ УРОК 22 ТЕМА. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ МЕХАНІЗМИ Мета уроку: навчальна – ознайомити учнів із простими механізмами, з’ясувати принципи їхньої роботи; розвиваюча

Зустріч 26. ЩО РОЗПОВІДАЄ КАРТА ПРО ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ? Мета: вчити учнів розрізняти форми поверхні Землі, класифікувати гори за висотою; сформувати поняття “рівнина”; розвивати практичні

Зустріч 41. ЯК ЗНАЙТИ УКРАЇНУ НА КАРТІ? Мета: поглибити знання учнів про розташування України на карті світу, півкуль і Європи; під час практичної роботи допомогти

СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 23 Тема. Запитання до природи. Чому підстрибує м’яч? Мета: розповісти дітям, як люди використовують властивості повітря; дослідити, чому підстрибує м’яч; викликати

Зустріч 19. ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ? Мета: розповісти учням про причини, що вплинули на розселення людей; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 31 Якими бувають тварини? Тема. Якими бувають тварини? Мета: уточнити уявлення учнів про тварин; показати різноманітність тваринного світу; розвивати мовлення, мислення,

Урок 2. Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання Мета: формувати уявлення про реальні об’єкти, що оточують людину; формувати навички безпечного користування вимірювальними

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ УРОК 18 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ) ТЕМА. УРОК-ЛОТО “ЕКОСИСТЕМИ РІДНОГО КРАЮ” Мета уроку: навчальна – систематизувати знання учнів про типових представників

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 10 Як людина вивчає природу? Тема. Як людина вивчає природу? Мета: навчати учнів проводити дослід і спостереження; розкрити поняття

Зустріч 27. ЯКИЙ МАТЕРИК НА ЗЕМЛІ НАЙБІЛЬШИЙ? Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Євразії; розвивати просторову уяву, вміння працювати з картою півкуль; вчити складати комп’ютерні

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ Урок 7 Тема. Спостереження та досліди Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст понять “дослід”, “спостереження”; пояснити відмінність між

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ УРОК 26 ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 3 Мета уроку: навчальна – з’ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень

Мета: формувати уявлення учнів про корисні копалини та способи їхнього видобутку; розвивати логічне мислення; виховувати пізнавальний інтерес. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ

Урок 24. Повітряна оболонка Землі Мета: продовжувати формувати в учнів уявлення про повітряну оболонку Землі, визначити склад та властивості повітря, його значення для людини, розвивати

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА УРОК 51 Що головне на карті України? Тема. Що головне на карті України? Мета: дати учням уявлення про карту України та

ДОДАТКИ До уроку 5 Чистих речовин у природі, техніці, побуті існує небагато. Набагато частіше зустрічаються суміші – сполучення двох або більше речовин. Повітря – це

Урок 13. Звук. Поширення звуку Мета: формувати в учнів поняття про звукові явища, джерела звуку, поширення звуку; розвивати навички самостійної роботи з тестом, уміння аналізувати

Зустріч 63. ЯКУ БУДОВУ МАЮТЬ РЕЧОВИНИ? Мета: сформувати в учнів знання про молекули й атоми; провести досліди, що доводять існування молекул; розвивати логічне мислення, пам’ять,

ДОДАТКИ До уроку 18 Поради тим, хто вирушає на Місяць 1. Якщо на Місяці тобі схотілося трішки пострибати, зважай на те, що ти підстрибнеш у

УРОК 30. ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ Мета: узагальнити та систематизувати знання про компоненти природи та

Мета: розширити уявлення учнів про використання енергії вітру людиною; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати бажання обережно ставитися до природи, її багатств. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Зустріч 13. ЯК НАВЧИТИСЯ ОРІЄНТУВАТИСЯ НА МІСЦЕВОСТІ? Мета: вчити учнів орієнтування на місцевості за допомогою Сонця та місцевих ознак; розвивати допитливість, увагу, спостережливість, уміння логічно

Мета: розповісти учням, як рух повітря впливає на неживу й живу природу Землі; формувати вміння порівнювати, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 18 Тема. Вода та її властивості. Демонстрація властивостей води (безбарвна, прозора, набуває форми посудини, тече) Мета: дати учням уявлення про основні

ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ УРОК 63 Чим живиться їжак? Тема. Чим живиться їжак? Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про їжака як представника диких тварин; розповісти

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 36 Тема. Дослідницький практикум. Як живуть мурахи? Мета: ознайомити учнів із життям мурашок; повторити істотні ознаки комах; розвивати вміння аналізувати й

Мета: розширити уявлення учнів про необхідність охорони води; розвивати мовлення, мислення; навчати економно використовувати воду. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ –

Мета: дати учням уявлення про енергозбережувальні технології; навчати застосовувати в житті знання про збереження тепла й електроенергії в побуті, навчати досліджувати, як зменшити втрати тепла

Зустріч 1. ЧОМУ ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ ІСНУВАТИ БЕЗ ПРИРОДИ? Мета: розширити уявлення учнів про цінність природи для життя людей та залежність людей від стану навколишнього

Мета: ознайомити учнів з травною системою та необхідними організму поживними речовинами; розвивати мислення, пам’ять, уміння слухати; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я. Хід уроку I.

Мета: формувати в учнів уявлення про розмноження рослин; розвивати мовлення, мислення; виховувати спостережливість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ – Які пристосування

Зустріч 55. ЯКА ПРИРОДА В СТЕПУ? Мета: сформувати в учнів поняття “степ” та уявлення про природу степу; пояснити особливості пристосування тварин і рослин до життя

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ УРОК 12 ТЕМА. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ – ЛІС, СТЕП ТА ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ Мета

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА УРОК 10 ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1 Мета уроку: навчальна – з’ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 7 Які ознаки мають живі організми? Тема. Які ознаки мають живі організми? Мета: дати учням уявлення про організми, ознаки

Зустріч 59. ЯКІ ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ Є В УКРАЇНІ? Мета: ознайомити учнів із заповідниками і національними парками України; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість; виховувати дбайливе

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ УРОК 5 Що належить до живої природи? Тома. Що належить до живої природи? Мета: розповісти учням, що належить до живої

Мета: ознайомити учнів з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю; навчати школярів правильно поводитись у природі, спостерігати за змінами в довкіллі, охороняти природу; виховувати

Мета: формувати в учнів уявлення про органи дихання та їх роль у житті людини, про охорону органів дихання від захворювань; вивчати правила правильного дихання; розвивати

Зустріч 21. ЯКІ ОКЕАНИ І МАТЕРИКИ Є НА ЗЕМЛІ? Мета: вчити учнів користуватися картою; ознайомити їх з поняттями “материки” і “океани”; учити показувати на карті

УРОК 6. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН Мета: актуалізувати та поглибити знання учнів про властивості живих організмів, сформувати уявлення про дихання рослин і тварин; розвивати уміння

Урок 6. Вода – найпоширеніша речовина на землі. Здатність води розчиняти ініші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів Мета: формувати уявлення про значення

УРОК 3. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН” Мета: сформувати поняття “організм”, “орган”; виявити особливості будови рослин; розвивати

ДОДАТКИ До уроку 30 ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Тема. Тіла і речовини, що оточують людину І ВАРІАНТ I рівень 1. Яку фізичну характеристику тіла вимірюють

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ УРОК 27 Екскурсія у ліс Тема. Екскурсія у ліс Мета: показати учням красу природи; розповісти про значення дерев в природі і житті

Мета: продовжити формувати в учнів поняття “земноводні”; вдосконалювати вміння описувати земноводних, визначати їх за істотними ознаками; розвивати спостережливість, мовлення, мислення, пам’ять; виховувати любов до природи.

Мета: формувати в учнів уявлення про гірські породи, значення гірських порід у природі; виробляти вміння розрізняти гірські породи в твердому, рідкому і газоподібному станах; виховувати

Урок 12. Теплові явища Мета: формувати поняття про теплові явища, джерела тепла; розвивати навички роботи з тектом, виховувати уважність, спостережливість та кмітливість під час проведення

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА УРОК 10 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ) ТЕМА. УРОК-ГРА “ПРИРОДОЗНАВЧИЙ КВЕСТ” Мета уроку: навчальна – повторити визначення та закони, що були вивчені

Зустріч 8. КУДИ ВЕДЕ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ? Мета: розширити уявлення учнів про будову Всесвіту; вчити характеризувати Чумацький Шлях як нашу Галактику; продовжити формування інтелектуальних умінь: аналізувати,

Зустріч 62. У ЯКИХ СТАНАХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ТІЛА І РЕЧОВИНИ? Мета: сформувати в учнів поняття “тіло”, “речовина”; вчити називати і розпізнавати стани речовин; розвивати пам’ять, мислення;

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА Урок 63 Тема. Міні-проект. Як облаштувати джерело? Мета: створити умови для збагачення індивідуального досвіду дітей про джерело; розвивати пізнавальну активність, допитливість;

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ УРОК 13 ТЕМА. ГРУНТ. СКЛАД ГРУНТУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРУНТІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 “ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ” Мета уроку: навчальна

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ УРОК 23 ТЕМА. РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ Мета уроку: навчальна – сформувати в учнів розуміння таких понять, як “робота”, “енергія”; пояснити, у

Мета: дати загальне уявлення про поновлювані джерела енергії; навчити розпізнавати поновлювані джерела енергії в природі; вчити пояснювати необхідність збільшення використання людиною відновлюваних видів енергії (Сонця,

Мета: розширити уявлення учнів про природу, методи пізнання природи; навчати характеризувати різноманітність живої і неживої природи; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, обгрунтовувати свою точку зору; виховувати

Мета: систематизувати і розширити знання учнів про організм людини як єдине ціле; розвивати інтерес до пізнання власного організму; виховувати інтерес до предмета, ціннісне ставлення до

Мета: ознайомити учнів зі значенням шкіри для людини; розвивати мовлення, логічне мислення, вміння спостерігати, порівнювати і робити висновки; виховувати культуру здоров’я. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Мета: сформувати в учнів уявлення про гриби як особливе царство живої природи; збагачувати знання і словниковий запас школярів; виховувати допитливість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

РІДНИЙ КРАЙ УРОК 40 Де твій рідний край? Тема. Де твій рідний край? Мета: розширити знання учнів про населений пункт, у якому вони проживають; ознайомити

Зустріч 25. ЯКИЙ ОКЕАН НАЙМЕНШИЙ? Мета: сформувати уявлення учнів про особливості Північного Льодовитого океану; розвивати мовлення, мислення; виховувати спостережливість, захопленість неповторністю й величчю природи. Хід

Мета: пояснити учням, як утворюється вітер; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння робити узагальнення та висновки; продовжити екологічне виховання. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II.

Мета: ознайомити учнів з найважливішими корисними копалинами, економним і раціональним їх використанням; розвивати спостережливість, уміння порівнювати; виховувати почуття гордості за багатство рідного краю, бажання економно

Зустріч 43. ЯКІ ВОДОЙМИ Є В УКРАЇНІ? Мета: формувати в учнів поняття про штучні та природні водні об’єкти; продовжити формувати вміння працювати з фізичною картою,

Урок 9. Явища природи Мета: формувати в учнів знання про явища природи (біологічні, хімічні, фізичні: механічні, теплові, електричні, магнітні, теплові, світлові); розвивати аналітичні здібності, виховувати

УРОК 7. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ Мета: сформувати первинні знання про обмін речовин і енергії в природі; розвивати уміння порівнювати процеси обміну речовин і енергії

Мета: ознайомити учнів з кровоносною системою; вивчити правила вимірювання частоти пульсу; розвивати мислення; виховувати бажання піклуватися про своє здоров’я. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II.

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Урок 33 Тема. Дикі та свійські тварини Мета: ознайомлювати учнів з істотними ознаками диких і свійських тварин; учити визначати, яку користь приносять

Page 1 of 212