Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини

Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини

Мета: розширити уявлення учнів про мінерали, гірські породи, корисні копалини, формувати вміння спостерігати, порівнювати й описувати зразки мінералів та гірських порід, виховувати уважність під час роботи з колекціями, комунікабельність, вміння співпрацювати.

Обладнання: колекція мінералів й гірських порід, корисних копалин.

Тип уроку: формування нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та умінь

1. Що називають

рельєфом?

2. Які форми рельєфу найбільші на материках?

3. Які чинники впливають на формування рельєфу?

4. Що означає поняття “вивітрювання”?

5. назвіть головних руйнівників гірських порід.

6. Як ви вважаєте, чи тільки в горах є гірські породи? З чого складаються рівнини?

7. наведіть приклади гірських порід, які ви вивчали у початковій школі.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель звертає увагу учнів на шматочок крейди, який діти бачать із першого класу. Але ж не всі знають, які властивості він має, як утворився. У природі багато гірських порід, які використовує

людина.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття “гірська порода” і “мінерал”

Уся товща земної кори складається з різних за властивостями, складом і походженням гірських порід (учитель демонструє базальт, граніт, пісок, глину, вапняк). Гірські породи, у свою чергу, складаються з мінералів. Так, гірська порода “граніт” складається з трьох різних мінералів: польового шпату, кварцу, слюди. Бувають гірські породи, які складаються тільки з одного мінералу: чистий пісок – із кварцу, вапняк – із кальциту (див. додаток 1).

2. Робота з колекцією гірських порід і мінералів

Складається усний опис зразків гірських порід (базальт, граніт, пісок, глина) і мінералів (польовий шпат, кварц, слюда). Перший опис складається колективно. Потім клас поділяється на групи по 4-6 учнів.

Кожна група отримує по 2-3 зразки й заповнює таблицю.

Назва зразка

Колір

Густина

Горючість

Розчинність

Агрегатний стан

Використання

Вугілля

Крейда

Пісок

Мармур

Сірка

Налічують більш ніж 3 тис. різних мінералів. Але тільки декілька десятків з них зустрічаються у природі у великій кількості (кварц, кальцит). Більша ж частина мінералів зустрічається дуже рідко і не утворює гірських порід (золото, алмази).

Усі гірські породи й мінерали, які використовує людина, називаються корисними копалинами.

Корисні копалини утворюють родовища. Їх розміщення залежить від особливостей будови земної кори, умов утворення гірських порід та мінералів, що їх складають.

V. Закріплення нових знань

1. Визначення характерних ознак гірських порід і мінералів (складання диаграми Вена)

 Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини

На перетині кіл записують спільні ознаки, а в колах – відмінності.

2. Назвіть відомі вам корисні копалини. Де їх використовує людина?

Які користі копалини добувають у вашій місцевості?

Бесіда за запитаннями. Оцінювання роботи учнів

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст підручника

2. Індивідуальне завдання. Підготувати невелику розповідь (3-4 учня) про будь-яку рослину або тварину, яка має виразні ознаки пристосування до навколишнього середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини - Плани-конспекти уроків по натурології


Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини