ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 4. БІОСФЕРА – НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

Запитання

1. Відомо, що бактерії – дрібні одноклітинні організми. Виходячи з цього факту, який спосіб розмноження для них характерний?

2. Чи здатні бактерії створювати органічні речовини?

Завдання “Один за одним”

Розставте запропоновані приклади в порядку збільшення певної характеристики.

1. Розподіліть чотири царства біосфери в порядку збільшення їхньої розмаїтості:

тварини, мікроорганізми, рослини й гриби.

Відповідь: мікроорганізми, гриби, рослини, тварини.

2. Розподіліть чотири оболонки Землі в такому порядку, в якому їх вивчали в курсі географії 6 класу: атмосфера, біосфера, гідросфера, літосфера.

Відповідь: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера.

3. Розподіліть природоохоронні території в порядку суворості стосовно відвідувачів і туристів: національний природний парк, біосферний заповідник, заказник.

Відповідь: біосферний заповідник,

заказник, національний природний парк.

Гра “Вірю – не вірю”

Її можна проводити на будь-якому уроці в усній або письмовій формі. Якщо подібні запитання вчитель подає в письмовій формі, то учні поруч із твердженням ставлять літеру В (вірю) або знак плюс, якщо згодні з твердженням, і ставлять літеру Н (не вірю) або знак мінус, якщо не згодні з твердженням. Під час проведення подібного опитування в усній формі вчитель може попросити виправляти помилкове твердження, тобто називати правильне або обгрунтувати свою незгоду.

1. Відходи, що Залишаються на поверхні Землі після видобутку корисних копалин, утворюють високі насипи – терикони. В

2. Межі біосфери є межами існування всіх живих організмів. В

3. Зараз майже не залишилося куточків біосфери, які не відчули б на собі втручання й впливу людини. В

4. Учені об’єднали всі організми біосфери в чотири королівства. Н

5. Жовта книга містить відомості про зникаючі види рослин і тварин. Н

6. У нашій державі створюються природоохоронні території й діють природоохоронні закони. В

7. В утворенні тіл живої й неживої природи беруть участь ті самі атоми. В

8. Біосфера – це єдине джерело природних багатств для людини. Н

9. ООН опікується винятково проблемою охорони навколишнього середовища. Н

10. Людині варто всіляко піклуватися про збереження біосфери. В

Завдання “Третій – зайвий”

Учням дають перелік понять, згрупованих по 3-4 приклади. У кожній групі прикладів один не відповідає темі, якій відповідають інші приклади з цієї групи. Учитель може давати завдання або тільки знайти невідповідний логічному ряду приклад, або як додаткове завдання – додати власний приклад, який не порушує логічний ряд.

1. Оболонки Землі: літосфера – Сонце – гідросфера.

2. Види тварин: ластівка міська – стриж – ластівка-береговушка.

3. Шкідливий вплив людини на біосферу: парниковий ефект – кислотні дощі – створення заповідників.

4. Мікроорганізми: віруси – гриби – бактерії.

5. Шапкові гриби: опеньок – маслюк – заєць.

6. Гриби: борошно – мукор – дріжджі.

7. Царство живих істот: рослини – тварини – хмари.

8. Природоохоронні організації: Всесвітній банк реконструкції й розвитку – Всесвітній фонд охорони дикої природи – Грінпіс.

9. Природоохоронні території: заповідники – Червона книга – заказники.

10. Природничі науки: хімія – фізкультура – фізика.
ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)