ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

УРОК 3

ТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

Мета уроку: навчальна – ознайомити учнів із головними органами квіткових рослин та органами й системами наземних тварин і риб, визначити значення кожного з них; розвиваюча – шляхом пошуку подібності між людським та іншими живими організмами знайти підтвердження єдності походження життя на Землі; виховна – на конкретних прикладах підтвердити подібність інших живих організмів до людського, тим самим підвести учнів до розуміння необхідності дбайливого ставлення до живої природи Землі.

Основні поняття: хлорофіл, черешок (листкова ніжка), рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, зябра, трахеї, легені, дихальця, нирки тощо.

Методи уроку: словесний (бесіда), наочний (робота з рисунками в підручнику), порівняльний (порівняння коренів, органів дихання, органів чуття та руху в різних живих організмів), практичний (ознайомлення з будовою рослин).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань, комбінований.

Міжпредметні зв’язки: біологія (7 клас), географія материків і океанів (7 клас).

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення

основного матеріалу

1. Органи квіткових рослин: корінь, пагін, квітка, плід.

2. Практична робота № 1 “Ознайомлення з будовою рослин”.

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

– Запитання до учнів

Чому одну окрему клітину апельсина можна назвати системою, а склянку апельсинового соку – ні?

Додаткове запитання: Чому рослини й тварини є відкритими системами, тобто мають зовнішні зв’язки з навколишнім середовищем?

Оскільки матеріал цього уроку різноманітний і дуже великий за обсягом, у деяких класах його викладання доцільніше розпочинати з вивчення нової теми.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

– Бесіда

– На попередніх уроках ми вже з’ясували, що кожна система складається з окремих частин. Про штучні системи ми будемо говорити пізніше, а сьогодні зупинимося докладніше на вивченні природних систем. Як називаються окремі частини живих систем? (Органи.)

– Завдання сьогоднішнього уроку – ознайомитися з назвами головних органів рослин і тварин та їхніми функціями. Доберіть словосполучення-синоніми до словосполучення “виконувати функцію”. Ще означає відігравати роль, мати значення.)

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органи квіткових рослин

– Слово вчителя

1). Корінь закріплює рослину в грунті й забезпечує її поживними речовинами.

Від головного стрижня (1А) відходять тоненькі кореневі волоски (1Б) – саме вони і є головними постачальниками поживних речовин у головний корінь.

 ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН

2). Пагін складається зі стебла (2А) й листя. Стебло – це транспортний шлях, по якому рухаються розчинені поживні речовини до інших органів рослин. Залежно від будови й розміру стебла наземні рослини поділяють на трав’янисті, чагарникові (кущові) й деревні.

Листя складається з листової пластинки (2Б) та черешка (2В). За допомогою черешка листова пластинка прикріплюється до стебла. Зеленого кольору листовій пластинці надає речовина, що міститься в цитоплазмі клітин і називається хлорофіл. Головні функції листя – випаровування води й утворення поживних речовин.

3). Квітка має складну будову й утворена квітконіжкою (3А), квітколожем (3Б), чашолистками (3В), пелюстками (3Г), тичинками (3Д) та маточкою (3Е). На тичинках дозрівають чоловічі статеві клітини, а на маточці – жіноча статева клітина. Звідси випливає, що головна функція квітки – розмноження, тобто збільшення чисельності подібних їй рослин.

4). Плід виростає за певний час після запилення на місці квітки.

– Завдання у робочому зошиті

2. Практична робота №1 “Ознайомлення з будовою рослин”

Для ефективного проведення практичної роботи № 1 найкраще підійде гербарій зі зразками різних рослин. Якщо ж гербарію немає, то для ознайомлення школярів із будовою рослини можна використати будь-яку трав’янисту рослину, викопану з коренем (вересень місяць дозволяє вчителеві приготувати такий зразок напередодні уроку).

– Виконання практичної роботи в робочому зошиті

– Виконання практичної роботи (усно)

Учні розглядають рисунки, після чого вчитель ставить запитання.

– Як називаються видозмінені корені деяких рослин, наприклад моркви, картоплі, пирію та тюльпана?

– Такі видозмінені корені виконують додаткові функції, наприклад накопичують поживні речовини. Вони можуть мати вигляд коренеплодів, кореневищ, цибулин або бульб.

– Чому світ рослин такий різноманітний? (Тому що органи рослин можуть мати різний вигляд, форму та колір.)

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем

Організм тварини, як і рослини, складається з органів. Проте організм тварини складніший за рослинний організм, він має значно більше органів. Окрім того, певну функцію в ньому можуть виконувати не один, а кілька органів.

З огляду на це вчені об’єднали органи тварин, що виконують одну функцію, у групи органів, які називають системою. Наприклад, органи травлення, або травна система, відповідають за перетравлювання їжі; органи виділення, або видільна система, забезпечують звільнення організму тварини від продуктів переробки їжі та інших непотрібних йому елементів.

Отже, тварина є системою й складається, у свою чергу, з кількох систем взаємозалежних органів.

Травна система

Розглянемо травну систему свині або собаки.

– Запитання до учнів

– Як називається ланцюжок органів, якими їжа потрапляє в шлунок тварини? (Рот, далі глотка, потім стравохід.)

У шлунку їжа перетравлюється, це означає, що молекули речовин їжі розпадаються на дрібніші молекули. їх усмоктують стінки шлунка, однак при цьому залишаються відходи.

– Запитання до учнів

– Куди надходять продукти травлення зі шлунка? (У кишечник, а з кишечнику вони виводяться з організму тварини q навколишнє середовище.)

Дихальна система

Будова дихальної системи у тварин має суттєві відмінності, що пов’язано із різним середовищем їхнього проживання та складністю живого організму.

– Бесіда

Риби одержують кисень із повітря, розчиненого у воді.

– Який орган їм у цьому допомагає? (Зябра.)

– Як називається головний орган дихальної системи комах? (Трахеї.)

Трахеї пронизують черевце комах і відкриваються назовні отворами, так званими дихальцями.

– Як називається головний орган дихання в наземних тварин (птахів і ссавців)? (Легені.)

– Слово вчителя

Кожний із цих органів – зябра, трахеї й легені – пристосований одержувати кисень, необхідний для дихання, з певного середовища – повітря або води. Тому, потрапивши в інше середовище, організм гине передусім через неможливість отримати кисень.

Видільна система

Головний орган видільної системи – нирки. Нирки, як фільтр, пропускають крізь себе кров і видаляють із неї зайву воду та непотрібні для організму речовини. Якщо їх вчасно не вивести з організму, це може спричинити його отруєння.

Органи чуття

Ці органи надають тваринам і людині інформацію про стан середовища, у якому перебуває організм, та про зміни, що відбуваються довкола нього.

– Запитання до учнів

– Назвіть шість органів чуття. (Органи зору, нюху, слуху, дотику, смаку та рівноваги.)

Нервова система

Ця система забезпечує узгоджену роботу всіх органів тіла, тобто координує, поєднує їх. Вона складається з головного мозку, спинного мозку та нервових волокон. Навіть при абсолютно здорових органах інших систем тварина, у якої порушена діяльність нервової системи, стає безпомічною і гине. Саме тому головний елемент штучної системи так само називають “мозком” або “мозковим центром”. Сучасна медицина має у своєму розпорядженні чимало штучних органів, таких як легені, серце, нирки, однак штучний мозок, що здатний повністю замінити роботу людського мозку, так і не створений.

Органи руху тварин учні можуть вивчити вдома самостійно, як доступну та вже досить відому їм тему.

Органи розмноження будуть докладно вивчатися в темі “Види розмноження рослин і тварин”.

– Завдання у робочому зошиті

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Різноманітність видів органів, що виконують одну й ту саму функцію в живих організмах, є наслідком пристосування рослин і тварин до різних умов існування.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати відповіді на запитання після параграфа.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Рух тварин конспект уроку
ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”