Фонд матеріального заохочення

Фонд матеріального заохочення – складова фонду заробітної плати, створюється на підприємствах шляхом відрахування з чистого прибутку з метою матеріального стимулювання працівників. Окремі витрати із цього фонду здійснюються згідно з умовами колективних договорів між найманими працівниками і підприємцями (на державних підприємствах – з адміністрацією), тоді як в СРСР формування Ф. м. з. було обов’язковим і здійснювалось за централізованими нормативами відрахуваннями. Напрямами використання Ф. м. з. є виплата премій за вищі результати праці, за поліпшення якості продукції, за економію матеріалів та електроенергії, за раціоналізаторські пропозиції тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фонд матеріального заохочення - Економічний словник


Фонд матеріального заохочення