Позитивний зв’язок

Позитивний зв’язок – зв’язок між економічними змінними (явищами, величинами, категоріями тощо), за якого приріст однієї величини зумовлює приріст іншої, і навпаки. Так, за зростання попиту на товар чи послугу через певний час зростає їх пропозиція.
Позитивний зв’язок