Принцип зіставності

Принцип зіставності – 1) умова порівняння, зіставлення економічних величин, показників, згідно з якою вони мають бути попередньо зведені до адекватної форми виміру; 2) встановлення близьких або рівних умов оплати робочої сили і праці, виплат, доходу для осіб, що мають роздрібні якості та ознаки.
Принцип зіставності