Принципи розвитку системи управління персоналом


Принципи розвитку системи управління персоналом – основні вихідні положення, правила та норми управління персоналом. До таких принципів належать: гнучкість (пристосованість системи управління до змінюваних цілей і завдань підприємств, фірм і компаній, а також до умов їх діяльності та зовнішнього середовища), наступність (наявність загальної організаційної основи для проведення робіт з формування системи управління працівниками на різних рівнях), ритмічність (регулярність повторення функцій управління персоналом і виконання приблизно однакового обсягу робіт за однакові проміжки часу), безперервність (передбачає відсутність перерв у роботі працівників системи управління та ін.), спеціалізація (передбачає створення окремих підрозділів, що спеціалізуються на виконанні комплексу однорідних функцій, та спеціалістів, за якими закріплюються такі функції) та ін.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Принципи розвитку системи управління персоналом - Економічний словник