Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§56 Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Пригадайте

А Наведіть приклади зональних природних комплексів.

Які характерні риси природної зональності Північної Америки?

На території Євразії представлені всі природні зони Північної пів­кулі. А значна протяжність материка з півночі на південь і наявність великих рівнинних просторів сприяли формуванню тут широтної зональності.

Практичне завдання

Користуючись картою форзаца, перелічіть усі природні зони

мате­рика, які змінюють одна одну з півночі на південь.

Найчіткіше широтне простягання зон спосте­рігається у внутрішньоматериковій рівнинній частині Євразії, де поступово, в напрямку з півночі на південь, змінюється співвідношення тепла й вологи, а отже, змінюються і природні зони. На за­ході материка на формування природних зон найбільше впливає близькість Атлантичного океа­ну, вологе повітря якого проникає далеко на схід.

Тому природні зони змінюються тут з північного заходу на південний схід. У східній притихоокеанській частині Євразії, де переважає мусонна циркуляція повітряних мас, природні

зони мають меридіональне простягання вздовж узбережжя.

Зона арктичних пустель охоплює арктичні острови, більша частина яких майже повністю вкрита льодовиками. Через суворі кліматичні умови та багаторічну мерзлоту грунти слабко роз­винені. Тому рослинний світ арктичних пустель бідний: налічують 40-50 видів рослин (мал. 190).

Характерні тварини природної зони – песець і господар Арктики – білий ведмідь. Тут водяться також тюлені, морські зайці.

Наука стверджує

Тваринам Півночі не страшні льодяні “ліжка”. Вони надійно захищені від надмірно охолодженої земної поверхні. Так, у білого ведмедя навіть підошви лап укриті густою шерстю. Адже цей хижак пересувається здебільшого льодяною або засніженою поверх­нею. Найдовше хутро серед звірів має інший мешканець високих ши­рот – вівцебик (мал. 191). На боках і череві в нього довжина волосся досягає 90 ом. Завдяки такому теплозахисному “матрацу” тварина спокійно може тривалий час лежати на снігу.

 Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Мал. 190. Гравілат гірський насоло­джується скупим теплом, короткого північного літа

 Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Мал. 191. Маючи тепле хутро, вівцебики не бояться північного холоду

Зона тундри і лісотундри в західній частині Євразії формується в умовах м’якого морського клімату, а в східній – в умовах континен­тального й холодного клімату. В європейській тундрі не буває суво­рих зим, тому тут, крім мохів і лишайників, трапляються рідколісся і криволісся (мал. 192). У східній частині тундри на тундрово-глейо­вих грунтах ростуть переважно мохи й лишайники. Тваринний світ тундри і лісотундри хоча й не різноманітний, проте численний.

 Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Мал. 192. Рослинний світ тундри: рідколісся (1), криволісся (2), мохи (3), лишайники (4)

Наука стверджує

Тундра відступає, ліси наступають. Сучасне потепління клімату вже досить чітко відобразилось у рослинному покриві. Так, нині на північ просувається межа лісу, наступаючи на східноєвро­пейську тундру. Подекуди на місці зазвичай безлісих тундрових діля­нок з’являються нові лісові острівки. А площа старих острівних лісових масивів з ялини сибірської поступово збільшується.

ПІДСУМКИ

Природні зони Євразії змінюють одна одну з півночі на південь і мають широтне простягання лише у внутрішньоматериковій рівнинній частині.

На заході і сході материка природні зони змінюють своє простя­гання на субширотне і меридіональне.

Запитання і завдання для самоперевірки

Знайдіть по карті місця на материку, де природні зони простяглися вздовж узбережжя. Чим пояснити таке простягання?

Поясніть, чому на заході євразійської тундри і лісотундри рідколісся і криволісся трапляються частіше, ніж на сході?

Чи й справді в арктичних пустелях зовсім пусто?

Назвіть найтиповіших мешканців тваринного світу тундри і лісотундри.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри - Географія


Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри