Часові пояси

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження

Тема 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

§3. Часові пояси

Географічна розминка

Поясніть, скільки триває доба на Землі, пригадавши курс природознавства. З курсу географії материків і океанів згадайте, чому змінюється час на Землі.

За географічною картою України визначте, чим меридіани відрізняються від паралелей.

Місцевий час. З курсу географії 7-го класу ви вже знаєте, що так називають час, який можна визначити в певному конкретному місці Землі. Чи означає це, що в ту саму

мить на запитання: “Котра година?” буде величезна кількість різних відповідей? Зовсім не обов’язково.

Місцевий час залежить від географічної довготи. І причиною цього, як вам відомо, є рух Землі навколо своєї осі. Внаслідок такого руху в будь-якому місці на одному й тому самому меридіані час завжди буде збігатися незалежно від того, де людина дивиться на годинник – на крайній півночі, на екваторі чи на крайньому півдні планети. У побуті місцевий час інколи помилково називають поясним.

Історична довідка

Початки поясного часу. Поясний час було прийнято на початку 1880-х років на Міжнародному

астрономічному конгресі, а вперше впроваджено 1883 року в Канаді та США. На початку XX ст. ним почали користуватися і в деяких європейських країнах. На території України на поясний час уперше перейшли з 1 липня 1919 року і спочатку його використовували тільки в судноплавстві.

Поясний час. Його запропонував канадський інженер С. Флемінг 1878 року. Ідея полягала в тому, що всю поверхню земної кулі умовно поділили меридіанами на 24 часові пояси – від нульового (0) до 23-го протяжністю 15° (1 година) кожний. Чому саме стільки? Пригадайте, що повний оберт навколо своєї осі (на 360°) Земля здійснює за добу, тобто за 24 години. Отже, якщо зробити просту арифметичну дію, тобто 360° поділити на 24 години, то ми дізнаємося, що за годину наша планета обертається на 15°. От і виходить, що поясний час у сусідніх поясах відрізняється на 1 годину, або 15°.

В усіх точках кожного часового поясу час визнано однаковим, і відповідає він часу середнього меридіана даного поясу. Таким є меридіан, що проходить через центр часового поясу. Для того щоб визначити середній меридіан, слід поділити значення протяжності поясу (15°) на два: 15° : 2 = 7,5°. Отже, середній меридіан розташовується на 7,5° східніше від лівого краю будь-якого поясу або на 7,5° західніше від його правого краю (мал. 11).

 Часові пояси

Мая. 11. Визначення середнього меридіана часового поясу

 Часові пояси

Мал. 12. Гринвіцька обсерваторія, через яку проходить Гринвіцький меридіан. Велика Британія

Межі між часовими поясами спочатку планували провести чітко по меридіанах, але на практиці такий поділ виявився незручним. Адже два сусідні населені пункти чи навіть частини одного населеного пункту могли опинитися в різних часових поясах. Тому межі часових поясів здебільшого збігаються з державними кордонами чи межами адміністративних одиниць.

Відлік часових поясів здійснюють від нульового, або Гринвіцького, меридіана за напрямком обертання Землі – із заходу на схід (мал. 12). Різниця між номерами часових поясів відповідає різниці в часі між цими поясами.

Історична довідка

Найзнаменитіша обсерваторія. Гринвіцький меридіан дістав свою назву завдяки назві одного з районів Лондона. Саме тут до 1990 року перебувала всесвітньо відома Королівська астрономічна обсерваторія – споруда для астрономічних спостережень (мал. 12). Вона була заснована ще 1674 року. Нині в її будівлях створено музей астрономічних навігаційних пристроїв.

Територія України простягається із заходу на схід на 18°05′ і розташовується у трьох часових поясах (мал. 13). Частина Закарпатської області перебуває у першому, а Луганська і частина Донецької та Харківської областей – у третьому поясі. Однак у межах однієї країни дотримуватися відмінностей у часі, пов’язаних із розташуванням території в різних часових поясах, дуже не зручно. До того ж більша частина України (95 % території) перебуває в другому часовому поясі. Тому прийнято умовно вважати, що вся територія України розташована в другому часовому поясі. Це означає, що час на території нашої країни відрізняється від Гринвіцького на дві години.

 Часові пояси

Мал. 13. Часові пояси України

Середній меридіан другого часового поясу проходить майже через Київ. Тому поясний час у межах України ще називають київським. До речі, поясний час деяких інших поясів також має власну назву. Так, поясний час нульового поясу називають західноєвропейським, або Всесвітнім, першого часового поясу – середньоєвропейським, другого – східноєвропейським.

Практичне завдання

За картою України визначте, на якому меридіані розташований Київ.

Україна, як і більшість країн світу, живе за поясним часом з жовтня по квітень. Починаючи з квітня і по жовтень країна переходить на так званий літній час.

Літній час. Він упроваджений для ефективнішого використання сонячного світла та економії електроенергії. Уперше цю ідею реалізували 1916 року у Франції. Нині літнім часом користуються майже в усіх країнах Європи. В Україні на літній час уперше перейшли 1992 року. Переходячи на літній час, в останню неділю березня о 3-й годині стрілки годинника переводять на 1 годину вперед. За літнім часом ми випереджаємо поясний час на 1 годину. І так триває доти, доки в останню неділю жовтня (о 4-й годині) стрілки годинника не повертають назад.

Проблема

На думку лікарів, перехід на літній час і наступне повернення до поясного часу погано впливає на самопочуття людей, в яких порушується звичний ритм життя (біоритм). Що б ви запропонували для подолання цієї проблеми?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 (продовження) Визначення положення України в часових поясах

Виконайте такі завдання, користуючись картою часових поясів в атласі та малюнком 13.

1. Визначте поясний час у Лісабоні, Мадриді, Нью-Йорку, Пекіні, якщо в Києві 18-та година.

2. Визначте, о котрій годині за київським часом ви будете вітати з Новим роком українців, що мешкають у канадській столиці – місті Оттава.

3. Визначте, яка година у містах, що розташовані на 10°, 25°, 40° на схід і на захід від Харкова, якщо в Харкові 9-та година.

4. Визначте різницю у місцевому часі між крайньою західною і крайньою східною точками України, якщо один градус дорівнює чотирьом хвилинам (1° = 4 хв)?

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Земна куля поділена на 24 часові пояси, що зумовлено її добовим рухом.

Поясний час – це місцевий час центрального меридіана поясу.

Час Гринвіцького меридіана називають Всесвітнім.

Україна розташована в трьох часових поясах, але для зручності на всій її території користуються східноєвропейським часом, що відповідає другому часовому поясові.

Ключові терміни і поняття

Часові пояси місцевий час поясний час літній час

Самоперевірка

Доведіть на конкретних прикладах незручність користування в побуті місцевим часом у межах України.

Які географічні закономірності стали передумовою впровадження літнього часу?

Куди треба переводити стрілку годинника – уперед чи назад – під час руху з одного часового поясу в інші, прямуючи назустріч сонцю?

У скількох часових поясах розташована Україна і за часом якого поясу ми живемо?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Часові пояси - Географія


Часові пояси