Географія

now browsing by category

 

ТРАНСПОРТ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ”ЯЗКИ

Населення

ПОГОДА

Особливості формування клімату Євразії

КАНАДА

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії

Транспорт

ЗСУБРЕГІОНИ АЗІЇ. СХІДНА І ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ

Як нагрівається атмосферне повітря

РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Расова та етнічно-національна мозаїка світу

Глобалізація і світова економіка

Загальні особливості рельєфу. Рівнини

ГЕОГРАФІІЧНА ОБОЛОНКА

Що вивчає фізична географія України

ГРУНТИ

Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

Походження материків і океанічних западин

Рухи Землі. Добове обертання Землі та його наслідки

Особливості розміщення галузей машинобудування

Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут

ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Північно-Східний район

Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Списку світової спадщини ЮНЕСКО

ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ХІМІЧНА, ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА, ЛЕГКА, ХАРЧОВА

БІОСФЕРА

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Внутрішня будова Землі. Гірські породи та мінерали. Будова земної кори

КРАЇНИ СВІТУ

ЖИТТЯ В МОРЯХ ТА ОКЕАНАХ

Повітряний і трубопровідний транспорт

Економіко-географічна характеристика своєї області

Охорона унікальних форм рельєфу

Географічна структура експорту-імпорту товарів (млн дол. США)

ПІЗНАННЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ

Нерудні корисні копалини

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Додаток 16

Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів

ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Озера. Штучні водойми

Біологічні ресурси

Населення і держави Африки

ПЕРЕДМОВА

Держави світу

Природні зони Землі

Населення та держави Африки

Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Рельєф дна Світового океану

Що вивчає “Географія материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

Економіко-географічний поділ України

Лісова і деревообробна промисловість

Основні кліматичні чинники

ЗЕМЛЕТРУСИ

РІВНИНИ

Тини клімату

Кліматичні пояси. Сезонно-вологі й вологі типи клімату

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини

Температура земної поверхні та повітря. Теплові пояси Землі

Живлення і режим річок. Робота річок

Дослідження й освоєння Африки

Сутність та основні риси світового господарства

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

ОКЕАН ТА ЛЮДИНА

ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Земельні ресурси та їх використання

Пустелі і напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники. Висотна поясність

Природні комплекси. Географічна оболонка

Плани характеристики природних об’єктів

Суть і складові науково-технічної революції

Україна і світове господарство

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Природа і господарська діяльність людини

Початок доби великих географічних відкриттів

Аеропорти України

Основні типи грунтів. Земельні ресурси України

Природні багатства

Найбільші аеропорти світу

ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ

Загальні риси клімату

ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СУЧАСНОГО СВІТУ

Виробництво паливно-енергетичних ресурсів

Вплив людини на природу

Найбільші держави Азії

Джерела і система географічних знань

Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території. Природні області

Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Економічний потенціал України

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Місце України в міжнародному рейтингу, 2005 р

ВВиробництво автомобілів, 2007 р

Електроенергетика як складова паливно-енергетичного комплексу України

Рослинний і тваринний світ. Природні багатства