Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу ТЕМА 4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 20. ТРАНСПОРТ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ”ЯЗКИ Загальна характеристика транспорту. Транспорт є третьою провідною галуззю матеріального

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §61 Населення Пригадайте За якими ознаками характеризують населення материків? Людина здавна почала заселяти євразійський континент. Перші сто­янки давньої

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §37. ПОГОДА · Пригадайте, які показники ви фіксували, спостерігаючи за погодою. · У якому шарі атмосфери формуються хмари?

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 2. Євразія & 42. Особливості формування клімату Євразії Пригадайте: 1. Які особливості географічного положення Євразії впливають на її клімат?

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 3. Країни Північної Америки §43. КАНАДА Загальні відомості про країну. Площа Канади – близько 10 млн км2; населення

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 13. Транспорт 1. Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту Транспорт – одна з найважливіших галузей

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 29. Як нагрівається атмосферне повітря Пригадайте, яким приладом визначають температуру повітря. Як змінюється температура повітря впродовж доби? Сонячні промені в

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2. Населення світу §8. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ Розміщення населення. Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Адже

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 1. Африка §24 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту Пригадайте Що таке колонія? Сучасна політична

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ § 26. Расова та етнічно-національна мозаїка світу У сучасному світі проживає величезна кількість людей, і

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 7. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА § 37. Глобалізація і світова економіка Компоненти глобалізації світової економіки. Економікам країн уже тісно

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 3. РЕЛЬЄФ. ГЕМОЛОГІЧНА БУДОВА Той, хто будує міста і обробляє землю, споруджує порти і

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 5. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ §57. ГЕОГРАФІІЧНА ОБОЛОНКА · Пригадайте, які оболонки-сфери утворилися на Землі. · Які наслідки обертання Землі навколо своєї

ВСТУП – Що вивчає фізична географія України § 1. Географічна розминка Зважаючи на зміст географії 6-го та 7-го класів, поміркуйте, що має вивчати фізична географія

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ §55. ГРУНТИ – Пригадайте курсу природознавства, що таке грунт. – Яка особливість відрізняє грунт від гірських

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки & 3. Походження материків і океанічних

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ §21. Особливості розміщення галузей машинобудування Географічна розминка Поміркуйте, який з відомих вам чинників найбільше може впливати на розміщення галузей

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія §50. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Форми всесвітніх економічних відносин. Як вам уже відомо,

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §45. Північно-Східний район Географічна розминка Згадайте з курсу фізичної географії, де в Україні

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство § 18. ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ХІМІЧНА, ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА, ЛЕГКА, ХАРЧОВА Хімічна промисловість – галузь, що виробляє

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ §54. БІОСФЕРА · Пригадайте з курсу природознавства, які на Землі є основні групи організмів. · До

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи § 26. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Назвіть природні ресурси, які здавна використовували на території країни. Загальні відомості

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Тема 2 ДЕРЖАВИ СВІТУ § 61. КРАЇНИ СВІТУ – Пригадайте з історії, які розвинені держави існували в давнину. – Що відображає

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 3 ГІДРОСФЕРА §45. ЖИТТЯ В МОРЯХ ТА ОКЕАНАХ Які морські рослини і тварини вам відомі? Пригадайте, як пристосовані тварини до

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 14. ТРАНСПОРТ §34. Повітряний і трубопровідний транспорт Географічна розминка Пригадайте, що є основними показниками економічної ефективності роботи транспорту. Назвіть основне призначення

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ Тема 1. Економіко-географічна характеристика своєї області Географічна задача 47 Дайте економіко-географічну характеристику своєї області за таким планом:

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 1. Літосфера § 32. Охорона унікальних форм рельєфу Пригадайте Як внутрішні і зовнішні процеси Землі впливають на її рельєф? (Див.

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ Тема 2 ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ ТА НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ § 4. ПІЗНАННЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ · Пригадайте, які цінні уявлення

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 4. МІНЕРАЛЬНО – СИРОВИННІ РЕСУРСИ §19. Нерудні корисні копалини Географічна розминка Знайдіть у себе

ДОДАТКИ Додаток 16 Порти України Назва Розташування Морські 1. Білгород-Дністровський М. Білгород-Дністровський Одеської області 2. Бердянський М. Бердянськ Запорізької області 3. Генічеський М. Генічеськ Херсонської

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §21. ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ · Пригадайте, в якому стані перебуває речовина мантії. · У яких місцях земної

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §23. ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ – Пригадайте відомі вам мінерали і гірські породи. – Яку потужність має

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 1 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ §8. СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ – Пригадайте з уроків природознавства, що називають горизонтом.

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера § 52. Озера. Штучні водойми Пригадайте Що сприяє утворенню озерних улоговин? Озера – заповнені водою западини суходолу, безпосередньо

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 18. Біологічні ресурси Складові біологічних ресурсів. До біологічних ресурсів належать всі живі організми,

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ Тема 1. АФРИКА & 15. Населення і держави Африки Пригадай або здогадайся 1. Що тобі відомо про народи, які

ПЕРЕДМОВА ШАНОВНІ ДРУЗІ! Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів – ширшим і глибшим. Однак разом із вами дорослішим і глибшим став і довколишній

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ § 54. Держави світу Як називається країна, у якій ви живете? Які ще країни ви знаете? Назвіть їх і покажіть на

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 52. Природні зони Землі Пригадайте з курсу природознавства, що таке природна зона. Які природні зони ви знаєте? Назвіть їх. Широтна

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 18. Населення та держави Африки Пригадайте: 1. Що таке густота населення? Як її можна обчислити? 2.

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 1. Африка §19 Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення Пригадайте Від чого залежить розподіл грунтів, рослин

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 27. Рельєф дна Світового океану Пригадайте, чому для зображення океанів на карті півкуль використовують кілька відтінків синього кольору. Нерівності океанічного

ВСТУП §1 Що вивчає “Географія материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень Пригадайте У Що вивчає “Загальна географія”? Які методи географічних досліджень і

РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. Економіко-географічний поділ України 1. Поняття про економічний район Галузі господарства розміщені на території держави нерівномірно. Це залежить від

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість 1. Структура та значення галузі. Особливості її розміщення Сировиною для лісової промисловості є ліс. Лісові ресурси

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ Важливість клімату в житті окремої людини або цілих народів

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §20. ЗЕМЛЕТРУСИ · Пригадайте, які рухи здійснюють літосферні плити. · Які сили зумовлюють рухи літосферних плит? ЧОМУ ЗДРИГАЄТЬСЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §25. РІВНИНИ – Які форми рельєфу поширені у вашій місцевості? – Пригадайте, що таке абсолютна висота. Ми живемо

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §42 Тини клімату Пригадайте Чим основні кліматичні пояси Землі відрізняються від перехідних? Чи може клімат бути різним у

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 5 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА § 21. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА Виникнення та розвиток глобальних проблем людства. Протягом

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §39. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ · Пригадайте, які теплові пояси сформувалися на Землі. · За якими показниками характеризують клімат місцевості?

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ Тема 3. АВСТРАЛІЯ & 24. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Пригадай або

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера § 51. Живлення і режим річок. Робота річок Пригадайте Від чого залежить характер течії річок? (Див. § 50.)

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 10. Дослідження й освоєння Африки Пригадайте: 1. З яких часів Африка була відома європейцям? 2. Хто

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 32. Сутність та основні риси світового господарства Поняття “світове господарство”. Сучасне світове господарство –

ВСТУП §1. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ Назвіть відомі вам джерела географічних знань. Предмет економічної і соціальної географії світу. З попереднього курсу географії

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 3 ГІДРОСФЕРА §46. ОКЕАН ТА ЛЮДИНА – Пригадайте, хто з дослідників вперше опустився в і на дно най глибшої западини.

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство § 20. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ Географія світового транспорту. Транспорт –

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 15.Земельні ресурси та їх використання Земельні ресурси. Життя людини від початку її існування

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 51. Природні комплекси. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі Пригадайте, з яких компонентів складається природа. Що таке природний комплекс?

ДОДАТКИ ДОДАТОК 1 Плани характеристики природних об’єктів План характеристики географічного положення океану 1. Межі океану. 2. Положення океану щодо екватора й найбільша його протяжність із

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 5. НТР – КРОК У МАЙБУТНЄ § 30. Суть і складові науково-технічної революції Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція.

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ Наші предки завжди прагнули до дружніх стосунків із сусідніми народами, адже розуміли,

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 5 ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ §17. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ · Пригадайте, де розташовані полюси земної кулі. · Що таке екватор?

ДОДАТКИ Додаток 17 Аеропорти України № Найменування Розміщення 1. Аеропорт “Бердянськ” Запорізька обл., м. Бердянськ 2. Міжнародний аеропорт “Бориспіль” Київська обл., м. Бориспіль 3. Аеропорт

РОЗДІЛ 5 ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 2. Населення і природокористування § 65. Природні багатства Пригадайте Які види ресурсів існують на Землі? Природні багатства –

ДОДАТКИ Додаток 22 Найбільші аеропорти світу Аеропорт Країна Кількість пасажирів на рік, млн осіб Атланта (Хартфілд) США 80 Чикаго (О’Хара) США 73 Лос-Анджелес США 66

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство §17. ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ: ЕНЕРГЕТИКА, МЕТАЛУРГІЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ Промисловість світу – провідна галузь світового господарства, що має

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §50 Загальні риси клімату Пригадайте Як виникає західне перенесення повітряних мас? У якому поясі й куди дмуть пасати?

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 1 ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 3. ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СУЧАСНОГО СВІТУ Що таке типологія країн. Кожна держава є своєрідною

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ § 55. Вплив людини на природу Пригадайте, що таке навколишнє середовище. Як людина може змінювати природу? Наведіть приклади. Людина – головна

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §64 Найбільші держави Азії Пригадайте Якою мовою спілкується більшість населення Землі? (Див. § 59.) КИТАЙ Географічне положення. Природні

ВСТУП § 3. Джерела і система географічних знань Джерела географічних знань. Географія послуговується найрізноманітнішими джерелами знань. Це перелік складників, які несуть географічну інформацію, допомагають створити

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 7. КРИМСЬКІ ГОРИ §41. Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території. Природні області Географічна розминка Пригадайте, в яких

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ §23. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 2. Економічний потенціал України 1. Складові економічного потенціалу України До економічного потенціалу України відносять природні, науково-технічні й трудові ресурси. Для розвитку

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи § 25. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ Загальні відомості про країну. Офіційна назва Німеччини – Федеративна Республіка

ДОДАТКИ Додаток 9 Місце України в міжнародному рейтингу, 2005 р. Місце Показники 1 Порушення прав інтелектуальної власності 3 Рівень корумпованості 3 Рівень наукового потенціалу 3

ДОДАТКИ Додаток 14 Виробництво автомобілів, 2007 р. (за даними Міжнародної організації виробників автомобілів) Місце Країна/Регіон Автомобільна продукція, одиниць – Світ 73 101 695 – ЄС

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія & 44. Загальні ознаки клімату Євразії Пригадайте: 1. Назвіть особливості географічного положення Євразії. 2. Які течії проходять

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 1. Північна Америка & 38. Населення та держави Північної Америки Пригадайте: 1. Що впливає на розміщення та густоту населення?

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §40 Рельєф і корисні копалини Пригадайте Які основні етапи формування рельєфу Землі? Геологічна будова та рельєф. Переважно рівнинні

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 2. Атмосфера § 37. Вологість повітря. Хмари і туман Пригадайте Які є агрегатні стани води? Чому і як випаровується вода?

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі “Людина завжди прагнула пізнати себе і довколишній світ. Ще у давніх міфах різних народів

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §44 Природні зони. Висотна поясність Пригадайте Що таке зволоження? Чому природні комплекси змінюються з висотою? Природні зони. З

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ §26. Озера. Лимани. Водосховища і ставки. Канали Географічна розминка Пригадайте з

РОЗДІЛ І V МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА & 35. Населення. Держави Пригадай або здогадайся 1. Які народи є корінними жителями Північної Америки?

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство §19. СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Значення і внутрішньогалузева структура. Сільське господарство – найдавніша галузь матеріального виробництва

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 20. Вулканізм і магматизм Що ви знаєте про вулкани? Як ви уявляєте виверження вулкана? Утворення та будова вулкана. Ви вже

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 4. МІНЕРАЛЬНО – СИРОВИННІ РЕСУРСИ §18. Рудні корисні копалини Географічна розминка З’ясуйте, чи є

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 3. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ § 13.РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Рекреаційні ресурси світу.

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія У цій темі ви познайомитеся з особливостями господарського розвитку країн Африки, Австралії

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 15. Савани та рідколісся Пригадайте: 1. Як утворюються грунти? Від чого залежить їх родючість? 2. Що

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 19. Кліматичні ресурси Кліматичні і космічні ресурси – ресурси майбутнього. І космічні, і

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ Тема 2. Економічні проблеми материків і океанів Вивчаючи географію материків і океанів, ви дізналися про численні факти того, як

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 41. Рух води у Світовому океані Чи доводилося вам спостерігати хвилі на поверхні моря (озера, річки)? Як вони виникають? Рух

ДОДАТКИ Додаток 13 Найбільші електростанції України Назва станції Область розташування Теплові електростанції (ТЕС) Вуглегірська Донецька Слав’янська Донецька Старобешівська Донецька Курахівська Донецька Зуївська Донецька Миронівська Донецька

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Євразія та Північна Америка відносяться до материків Північної півкулі. Обидва континенти мають багато спільних ознак природи, пов’язаних як з їх

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ ТЕМА 2. Материки й океани – великі природні комплекси географічної оболонки & 9. Кліматичні пояси й типи

ДОДАТКИ Додаток 2 ПЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Характеристика карти 1. Яка карта за охопленням території, за масштабом, за змістом? 2. Які знання можна отримати при

РОЗДІЛ І V МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Тема 2. ЄВРАЗІЯ & 38. Тектонічна будова і рельєф. Рівнини Пригадай або здогадайся 1. Від чого передусім залежить сучасний

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 49. Біосфера та її складові Пригадайте з курсу природознавства, які бувають системи. Які ви знаете природні зони? Назвіть природну зону,

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 2.Австралія Австралія – найвіддаленіший від інших континентів населений материк Землі. Він повністю розташований у Південній півкулі. Це материк, де все “навпаки”:

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ У будь-якій розвиненій країні машинобудування – це одна з провідних галузей промисловості. Рівень його розвитку є одним з основних

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 28. Атмосфера. Її склад і будова Що вам відомо про повітряну оболонку Землі? Які властивості повітря ви знаєте? Атмосфера Землі.

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 43. Життя річки Яку роботу виконує річка? Чи змінюється рівень води в річці протягом року? Робота річок. Річки – невтомні

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 1 . ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 6. Збройні конфлікти у світі Збройні конфлікти і війни – потужна світова

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки & 5. Закономірності формування клімату Пригадайте:

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 4. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ §16. Нафтова і газова промисловість. Торф’яна і горючесланцева промисловість Географічна розминка Пригадайте з курсу фізичної географії України, де

ВСТУП § 1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ – Пригадайте з курсу природознавства, які науки вивчають природу. – Які вам відомі джерела природничих знань? ЯК ВИНИКЛА ГЕОГРАФІЯ.

Розділ ІІ ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ У цьому розділі ви ознайомитеся з: Різними способами зображення земної поверхні; Друкованими й електронними картами, планами; Лініями градусної

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ § 29. Сучасний стан розселення населення Особливості розміщення населення. Населення світу розміщується дуже нерівномірно. Тисячоліттями

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи §33. КРАЇНИ – СУСІДИ УКРАЇНИ: УГОРЩИНА, РУМУНІЯ, МОЛДОВА Загальні відомості про країни. Офіційна назва Угорщини

ДОДАТКИ Додаток 12 Виробництво сталі в світі, 2007 р. (за даними Міжнародного інституту чувуну і сталі (IISI) Групи країн Виробництво, тис. т Частка у світовому

ДОДАТКИ Додаток 4 Природний рух населення за областями, 2007 р. Регіон Народжені, Осіб Померлі, Осіб Природний Приріст, Осіб Коефіцієнт Народжуваності Коефіцієнт Смертності Коефіцієнт Природного Прирісту

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Сільське господарство є другою після промисловості важливою галуззю матеріального виробництва, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість –

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 1. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ Особливості тектонічної будови території України мають враховувати будівельники, плануючи спорудження нових

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §32. ОСВІТЛЕННЯ Й ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ – Пригадайте, як температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів на

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Тема 1 КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ § 60. РАСИ І НАРОДИ СВІТУ – Які народи, що населяють нашу планету, вам

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Тема 3. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ Наші пращури здавна оселялися неподалік один від одного, адже наодинці чи невеликою групою людей

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ §11. Сучасні географічні дослідження України Географічна розминка Назвіть географів минулого, які

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 1. Політична карта світу § 6. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою

Розділ ІІ ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ § 8. Що таке азимут Пригадайте й назвіть основні та проміжні сторони горизонту. Азимут. Якщо необхідно визначити напрямок

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §42. Столичний район Географічна розминка Поміркуйте, чому район має назву Столичний. Згадайте, що

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження Тема 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Джерелами географічної інформації з дитинства щоденно користується кожний з нас. І не тільки

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §34. ВІТЕР · Пригадайте з курсу природознавства, чи однаково нагріваються суходіл та водна поверхня променями сонця. · Як

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 3. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ Будь-яка лісова зона забезпечує людей значною кількістю різноманітних ресурсів: деревиною, лікарськими рослинами,

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси §14. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ Ресурси Світового океану. Суходіл

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА § 39. Галузева структура світового господарства Поняття галузевої структури. Прискорення науково-технічного прогресу постійно

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 1. Літосфера § 25. Вулкани. Джерела. Гейзери Пригадайте Що називають внутрішніми процесами Землі? (Див. § 23.) Вулкани – виходи речовини

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 1 . ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 7. Столиці та їхня роль у житті країн Столичні міста та їхні

ВСТУП §4 Кліматичні закономірності Землі Пригадайте Які чинники впливають на формування клімату Землі? Що таке кліматичний пояс? Тини клімату Землі. Клімат нашої планети надзвичайно різноманіт­ний

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ Тема 2 ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ ТА НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ §5. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ – Пригадайте, що змушувало мандрівників вирушати

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 1 ЛІТОСФЕРА §28. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ – Пригадайте, як людина може змінювати поверхню рівнин і гір. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ. ОХОРОНА

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 2. Євразія & 43. Кліматичні пояси й області Євразії Пригадайте: 1. Що таке кліматичний поясі 2. У якому напрямку

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 5. Електроенергетика 1. Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення Електроенергетика є базовою галуззю господарського комплексу України. Від рівня її розвитку

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 1 ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД КРАЇН СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ, ПЛОЩЕЮ ТА

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 3. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ § 11. СВІТОВІ МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ Використання мінеральних ресурсів. Мінеральні ресурси

ВСТУП § 2. Спостереження в природі Пригадайте Як змінюється кількість сонячного світла і тепла протягом доби і року? Якими приладами ви користувалися, спостерігаючи за погодою?

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 8. Хімічна промисловість 1. Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура Хімічна промисловість, поряд з електронною, найбільш швидко впроваджує досягнення науково-технічного

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 5. Глобальні проблеми людства § 22. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Поняття про екологічні проблеми. До екологічних проблем належать такі зміни

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 3 ГІДРОСФЕРА §48. РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК – Пригадайте, яку роботу на земній поверхні виконують річки та тимчасові потоки

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА Не вивчивши геологічної будови будь-якої ділянки території України, не починають споруджувати

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2 НАСЕЛЕННЯ СВІТУ § 6. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ЗМІНИ Динаміка зростання населення світу. Скільки нас на планеті?

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО §28. Рослинництво. Поміркуйте, які кліматичні показники впливають на вирощування сільськогосподарських культур. Зазначте, які сільськогосподарські культури зазвичай є у

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія & 45. Кліматичні пояси та типи клімату Пригадайте: 1. Розгляньте карту кліматичних поясів і назвіть усі кліматичні

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія ЄВРАЗІЯ – найбільший материк на планеті Земля, який омивається водами чотирьох океанів. Він займає третю частину суходолу.

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ У цьому розділі ви Ознайомитеся з: – чисельністю населення Землі та України; – людськими расами; – найчисельнішими народами світу; – найбільш

Page 1 of 41234