Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Розкажіть про рівнини, які вам доводилося бачити в природі, на картинах, у кіно.

Рівнини. Рівнини – це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.

За висотою рівнини поділяються на низовини, височини та плоскогір’я.

Низовиною називають рівнину з незначними коливаннями висот, що не перевищують 200 м. Найбільшими низовинами світу є Амазонська, Західносибірська, Велика Китайська, в Україні – Причорноморська. Деякі

низовини можуть бути розташовані нижче від рівня моря, наприклад Прикаспійська.

Височина – це рівнина, абсолютна висота якої становить від 200 до 500 м. На території України є височини – Подільська, Волинська, Придніпровська (мал. 69). На височинах можуть траплятися підвищення від кількох десятків до кількох сотень метрів.

 Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Мал. 69. Придніпровська височина

Плоскогір’ям називають рівнину, абсолютна висота якої понад 500 м. Здебільшого плоскогір’я утворилися на місці зруйнованих старих гір. До цього типу рівнин належать Бразильське плоскогір’я (Південна Америка),

плоскогір’я Декан. Середньосибірське (Євразія) плоскогір’я.

Низовини й височини часто вкриті потужними шарами осадових порід, які формуються переважно наносами річок і уламковими породами. принесеними давніми льодовиками.

Рівнини, як частини літосферних плит, можуть зазнавати повільних вертикальних рухів – підняттів та опускань.

Рельєф рівнин. Якщо на рівнині зовсім не має височин і знижень, то її називають плоскою (мал. 70). До плоских належить Західносибірська рівнина – одна з найбільших рівнин світу. На цій рівнині подорожній може пройти великі відстані й не зустріти помітних спусків і підйомів. Численні річки цієї рівнини течуть повільно.

– Знайдіть Західносибірську рівнину на карті.

Якщо на рівнині трапляються горби, такі рівнини називають горбистими (мал. 71). Майже вся східна частина Європи зайнята горбистою Східноєвропейською рівниною. Дуже рідко на цій рівнині трапляються плоскі простори.

– Знайдіть Східноєвропейську рівнину на карті.

Походження рівнин. За походженням рівнини бувають: первинні та вторинні.

 Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Мал. 70. Плоска рівнина

 Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Мал. 71. Горбиста рівнина

Унаслідок вікових рухів літосфери окремі прибережні ділянки морів та океанів підніматися. Так сформуватися плоскі рівнини – Прикаспійська, Західносибірська, Причорноморська та ін.

Деякі рівнини утворилися на місці давніх гір. які руйнуватися сотні мільйонів років: Східноєвропейська, Амазонська, Месопотамська, Індо-Гангська – сформовані річковими наносами.

На півночі Північної Америки й Європи великі простори займають льодовикові рівнини.

Значення рівнин. Люди здавна прагнули селитися на рівних територіях, де краще будувати житло, займатися землеробством, прокладати дороги. Тому рівнини значно змінилися завдяки діяльності людини. Під час зведення будинків і прокладання доріг люди споруджують насипи, засипають яри. вирівнюють рельєф місцевості. Рівнини змінюються й унаслідок видобутку корисних копалин. При відкритому видобутку утворюються великі ями – кар’єри, а при закритому – відвали пустої породи біля шахт – терикони. Вони займають великі площі іноді родючих земель.

Практична робота 4 (продовження)

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів

Позначте на контурній карті рівнини (низовини, височини, плоскогір’я), виділені в тексті.

Повторимо головне

– Рівнини – це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.

– Розрізняють три види рівнин: низовини, височини, плоскогір’я.

– За походженням рівнини бувають первинні й вторинні.

Ключові терміни і поняття

– Рівнини (низовини, височини, плоскогір’я), кар’єри, терикони.

Запитання та завдання

1. Що таке рівнини?

2. Які бувають рівнини?

3. Чим відрізняються низовини, височини й плоскогір’я?

4. Які бувають рівнини за походженням?

5. Яке значення рівнин у житті людини? Наведіть приклади

Визначте на карті півкуль, на яких материках знаходяться найбільші низовини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини - Географія


Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини