Тваринництво. Рибне господарство

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

§29. Тваринництво. Рибне господарство.

Географічна розминка

Згадайте частку пасовищ і сіножатей у структурі сільськогосподарських угідь, користуючись матеріалом § 27.

Загальні особливості. Тваринництво задовольняє потреби населення в основних продуктах харчування (м’ясо, молоко, яйця) і забезпечує сировиною легку, харчову, хіміко-фармацевтичну галузі промисловості. Останніми роками виробництво м’яса, молока і яєць значно змінюється (див. таблицю), що зумовлено багатьма

економічними причинами.

Виробництво основних видів продукції тваринництва, %

Види продукції

2006

2007

2008

М’ясо

3,2

10,3

3,0

Молоко

-3

-4,8

-4,1

Яйця

9,7

-0,1

4,2

Практичне завдання

Визначте за таблицею частку різних видів продукції тваринництва. Вкажіть види виробництва, обсяги яких суттєво знизилися за останні роки.

Тваринництво тісно пов’язане з рослинництвом, адже забезпечує його

органічними добривами, а землеробство формує кормову базу тваринництва. Іншим важливим джерелом кормової бази є використання природних кормових угідь. Найбільші площі сіножатей розташовані в Поліссі та Лісостепу, а пасовищ – у степовій зоні України та в Карпатах.

 Тваринництво. Рибне господарство

Мал. 102. Скотарство

Кормова база визначає спеціалізацію тваринництва. Так, наявність природних кормових угідь сприяє розвитку м’ясного і м’ясо-молочного скотарства й вівчарства. У районах вирощування кормових культур розвивається молочне, молочно-м’ясне скотарство і свинарство.

Проблема

Виробництво комбікормів налагоджено на комбікормових заводах України і в кормоцехах, де для підвищення якості кормів використовують різні домішки. Вживання м’яса тварин, вигодуваних такими кормами, часто шкодить здоров’ю людини. Запропонуйте способи поліпшення ситуації, що склалася у виробництві комбікормів.

Найпродуктивнішими галузями тваринництва України є скотарство, свинарство, птахівництво (мал. 102-104). Менше значення мають вівчарство, конярство, бджільництво, рибництво, шовківництво.

Скотарство – це провідна галузь тваринництва України, яка спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби, зокрема корів (мал. 102). Найбільше поголів’я великої рогатої худоби на заході Полісся, на правобережжі лісостепу та в Карпатах. Серйозною проблемою скотарства є значне зменшення поголів’я великої рогатої худоби молочного напрямку, що призводить до зменшення заготівлі збираного молока.

Свинарство – друга за значенням і кількістю продуктивної худоби галузь тваринництва (мал. 103). Воно розвивається переважно в районах потужного землеробства, вирощування фуражного зерна, картоплі, цукрового буряку, у районах харчової промисловості. Найбільше поголів’я свиней у Київській, Рівненській, Черкаській, Хмельницькій і Вінницькій областях, де свинарство має м’ясо-сальний напрямок. У південних областях країни свиней розплоджують переважно на сало.

 Тваринництво. Рибне господарство

Провідні підприємства галузі

Лідер тваринництва. Ним є агропромислова компанія “Росан-Агро”, що на Івано-Франківщині. Вона має ферми з вирощування племінних і товарних свиней та м’ясопереробний комплекс. Налічує понад 25 тис. голів свиней одночасного утримання, при цьому дотримується європейських стандартів відгодівлі тварин. Асортимент переробної продукції становить понад 130 назв. Цей виробник постачає на продовольчий ринок високоякісне м’ясо й м’ясопродукти, дотримуючись світових стандартів щодо фасування і упаковки продукції.

Птахівництво – також дуже продуктивна галузь тваринництва, що останнім часом розвивається високими темпами (мал. 104). Галузь складається з комплексу підприємств і виробництв, які спеціалізуються на вирощуванні, переробці, транспортуванні свійських птахів і на виробництві кормів. Важливим чинником розміщення цієї галузі є орієнтація на споживача. Тому найбільше птахофабрик зосереджено поблизу великих міст і промислових центрів. Поширене птахівництво переважно в лісостеповій і степовій зонах, де для його розвитку є кормова база – зерно. З понад 200 млн свійських птахів 90 % припадає на курей. Комбікормове виробництво для потреб птахівництва найрозвиненіше в Дніпропетровській, Полтавській, Київській і Миколаївській областях.

Вівчарство за роки незалежності суттєво знизило виробництво (майже в шість разів) і було на межі абсолютної руйнації. Нині вівчарство починає відроджуватися і тому має поки допоміжне значення. Виняток становлять спеціалізовані господарства з розплоджування овець у передгірських і гірських місцевостях, а також у степових районах. Тут вівчарство має вовняний напрямок, а в горах – м’ясо-вовняний.

 Тваринництво. Рибне господарство

Мал. 104. Птахівництво

 Тваринництво. Рибне господарство

Мал. 105. Структура рибного господарства

Рибне господарство складають підприємства, які виловлюють рибу, добувають морського звіра, морепродукти й виробляють з них різноманітну продукцію (мал. 105). До рибного господарства належить також відтворення біоресурсів. Переробна галузь включає засолення, коптіння, сушіння, в’ялення, холодильну обробку та інші виробництва.

Основою сировинної бази рибного комплексу України є Азово-Чорноморський район, Атлантика, Індійський океан, а також внутрішні прісноводні басейни річок, озер, ставків, водосховищ. Підприємства рибного господарства випускають продукцію понад 100 найменувань. Найбільшими рибопромисловими об’єднаннями є Севастопольське (великі підприємства розташовані в Севастополі, Ялті, Євпаторії), Чорноморське (з центрами в Одесі, Ізмаїлі, Вилковому, Очакові, Херсоні), Північноазовське (центри – Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ) і Керченське з центром у Керчі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Найпродуктивнішими галузями тваринництва в Україні є скотарство, свинарство, птахівництво.

Тваринництво тісно пов’язане з рослинництвом.

Наявність кормової бази найбільше визначає спеціалізацію тваринництва.

Рибне господарство складають підприємства, які виловлюють рибу, добувають морського звіра, морепродукти й виробляють з них продукцію.

Ключові терміни і поняття

Тваринництво скотарство свинарство вівчарство рибне господарство

Самоперевірка

Оцініть роль тваринництва в задоволенні потреб населення України в продуктах харчування.

Поясніть, чому спеціалізація скотарства неоднакова в різних природних зонах України.

Назвіть чинники, які визначають розміщення галузей тваринництва. Назвіть галузі тваринництва, які найбільше розвинені у вашій місцевості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тваринництво. Рибне господарство - Географія


Тваринництво. Рибне господарство