Живлення і режим річок. Робота річок

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 3. Гідросфера

§ 51. Живлення і режим річок. Робота річок

Пригадайте

Від чого залежить характер течії річок? (Див. § 50.)

Живлення річок – поверхневі та підземні води, що надходять у річки. Залежно від клімату джерелами живлення річок можуть бути дощові, талі снігові, льодовикові та підземні води.

Більшість річок світу мають мішане живлення, тобто з різних джерел, хоча переважає все-таки живлення дощовими водами. Так, у річках екваторіальних широт понад 80 % кількості води поповнюється завдяки

дощам.

Багато рівнинних річок живляться талими сніговими водами, а також дощовими та підземними водами. До таких річок належать Дніпро та Волга. Талими льодовиковими водами живляться річки, що беруть початок високо в горах. У посушливих районах земної кулі річки зазвичай підтримують своє існування завдяки підземним водам.

Режим річок – регулярні зміни їхніх рівнів і кількості води.

Кількість та рівень води у річках залежать від кліматичних умов і можуть значно коливатися протягом року. Щорічний відносно тривалий розлив річкових вод – це повінь. А короткочасні раптові підняття води

у річках називають паводком. Вони трапляються, наприклад, унаслідок злив або швидкого танення снігу й льоду в горах. Тоді річка може стати у 10 разів глибшою і нести у 100 разів більше води. У посушливий сезон окремі річки світу міліють або зовсім пересихають. У холодну пору року чимало річок замерзає.

Інколи під час повені або паводка вода так сильно виходить з берегів, що це перетворюється на катастрофу (мал. 149).

Факти сьогодення

“Слід” людини. Улітку 2002 року катастрофічні повені сталися в Європі. Вони охопили великі території Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Швейцарії, Польщі. Причиною цього стали небувалі зливи. Разом із тим неабиякий “внесок” у розвиток катастрофічної європейської повені зробила багаторічна господарська діяльність людини. Адже було знищено більшу частину лісів, боліт, збудовано численні канали, греблі. І як наслідок, річки виявилися неспроможними прийняти таку величезну кількість води.

Наука стверджує

Уздовж річок необхідні “паркани”. Захистом від руйнівної дії повеней були і залишаються дамби – земляні вали. Впродовж багатьох століть їх споруджували уздовж річок у різних частинах світу. Однак найбільша протяжність дамб – близько 170 тис. км – у долинах річок Китаю. Численні дамби успішно захищають землі від повеней у Нідерландах. Тут під їхнім захистом перебуває близько 300 тис. осіб.

 Живлення і режим річок. Робота річок

Мал. 149. Катастрофічна повінь (1), приборкування стихії (2)

Робота річок – руйнування, перенесення і накопичення гірських порід. Кожна річка розмиває гірські породи, руйнуючи їх. Таке руйнування називають ерозією. Навіть приказка твердить: “Потече вода – виникне канава”. Чим швидша течія річки, тим сильніша ерозія. Тому руйнівна діяльність річки найпомітніша у верхній течії річок.

Прокладаючи собі шлях, рівнинні річки часто утворюють закрути, або меандри (мал. 150). Ця назва походить від давньої назви річки Меандра, що звивисто текла на заході півострова Мала Азія. У такому меандрі річка тече швидше вздовж увігнутого берега, розмиваючи його. Тому закрути постійно збільшуються, доки не відбудеться їхній прорив. Тоді частина колишнього русла залишається збоку, поступово замулюється й утворює старичне озеро – старицю (мал. 151).

Значна частина піску, що переносить річка, відкладається на всьому її шляху. З часом піщаних відкладів стає так багато, що русло великих річок міліє і вздовж берегів утворюються природні вали. Однак річка несе все нові наноси і, зрештою, наче підіймає саму себе над прилеглими низовинами. Таке можна побачити, наприклад, в Європі та на сході Азії.

 Живлення і режим річок. Робота річок

Мал. 150. Меандри Мал. 151. Утворення сторичного

Озера

 Живлення і режим річок. Робота річок

Мал. 152. Дельта Нілу (1) (вигляд з космосу ); дельта Волги (2)

Найбільше піску і мулу відкладається в гирлі річки, утворюючи дельту – низовину, що за обрисами нагадує грецьку літеру “дельта” (А). Площа дельти іноді сягає багатьох тисяч кілометрів. Так, дельта Нілу не набагато менша за Кримський півострів (мал. 152). А дельта річки Лена за розмірами дорівнює Київській області.

ПІДСУМКИ

– Живлення річок – поверхневі та підземні води, що надходять у річки.

– Режим річок – регулярні зміни їхніх рівнів і кількості води.

– Річки руйнують, переносять і накопичують гірські породи.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Визначення за картою географічного положення, напрямку течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу

Охарактеризуйте (за вашим вибором) річкову систему, наприклад, Амазонки, Міссісіпі, Конго, Дніпра. Результати роботи запишіть у зошит у довільній формі.

Запитання і завдання для самоперевірки

Один з рукавів Дніпра має назву Старик, що означає “старе русло річки”. А одну з річок у басейні Сіверського Дінця, називають Кривий Торець. Поясніть природні процеси, що дали назву згаданим річкам.

Коли розливається найближча річка у вашій місцевості? Чим це можна пояснити?

Т. Г. Шевченко писав: “Тече вода з-під явора яром на долину…” Який зв’язок може бути між водою і яром, яким вона стікає?

В Україні є річки із назвою Хомутець. Така назва з’явилася завдяки подібності утворених річками меандрів до хомута. Що таке меандри?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Живлення і режим річок. Робота річок - Географія


Живлення і режим річок. Робота річок