Природа і господарська діяльність людини

РОЗДІЛ 5 ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

Усі ми живемо на одній планеті – Земля. Дихаємо повітрям єдиної земної атмосфери. Шкідливі викиди в повітря над будь-якою місцевістю через певний час поширюються по всій планеті. А морські течії, незважаючи на державні кордони, переносять по земній кулі весь бруд, який людина скидає у Світовий океан.

Проблеми вичерпності мінеральних, лісових, земельних та інших ресурсів стосуються всіх людей, де б вони не жили, – у Європі,

Азії, Африці, Австралії чи Америці. Отже, наслідки впливу на довкілля, зумовленого господарською діяльністю людини, відчуває нині весь світ. Тому проблема взаємодії людини, суспільства і природи потребує для свого розв’язання не зусилля окремих країн, а міжнародного співробітництва.

§ 64. Природа і господарська діяльність людини

Пригадайте

Завдяки яким зв’язкам утворюються природні комплекси?

Що таке цілісність географічної оболонки? (Див. § 59).

Господарська діяльність людини – це діяльність, спрямована на отримання корисної продукції. Нею можуть бути продукти харчування і одяг,

деревина і корисні копалини, риба і м’ясо тварин, автомобілі й літаки тощо.

Значну частину корисної продукції виробляють на різних промислових підприємствах – заводах, фабриках, комбінатах, електростанціях (мал. 196), шахтах тощо.

Крім того, чимало корисної продукції дає сільське господарство. Його важливими галузями є рослинництво і тваринництво. Рослинництво пов’язане з вирощуванням культурних рослин, зокрема зернових, олійних, овочевих тощо. Завданням тваринництва є розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, птахів, риби. Ці галузі господарства забезпечують людство продуктами харчування і сировиною для промисловості.

 Природа і господарська діяльність людини

Мал. 196. Теплова електростанція

 Природа і господарська діяльність людини

Мал. 197. Автомобільний транспорт

Факти сьогодення

Тварини-улюбленці. Понад 12 тис. років тому людина почала одомашнювати тварин. Загалом було створено близько 6200 різних порід. Найулюбленішими свійськими тваринами з-поміж птахів є кури, качки, гуси, індики, а з-поміж ссавців – велика рогата худоба, коні, свині, буйволи, віслюки, вівці й кози.

Надзвичайно велику роль у житті й господарській діяльності людини відіграє транспорт – залізничний, автомобільний, водний, повітряний та ін. (мал. 197). За його допомогою перевозять людей і вантажі.

Зміни компонентів природи людиною – надання компонентам нових рис і властивостей. Людина здавна втручалась у природу і змінювала її окремі компоненти, пристосовуючи до своїх потреб. Адже їй потрібно їсти, пити, одягатися, будувати житло.

Географія культури

“Перетворювачі” природи. Як саме людина змінювала природні компоненти, відображено навіть у народних казках. Так, героями відомої української казки “Котигорошко” є Вернигора, Вернидуб, Крутивус. Вернигора міг руйнувати гори. Вернидуб вивертав дерева з коренями. Крутивус перекривав шлях річки, відвертав воду. Нині людина настільки активно видозмінює природу, що наслідком діяльності сучасного “Вернигори” можна вважати кар’єри, які залишилися після видобування корисних копалин, насипані з відходів “гори”. Через діяльність “Вернидуба” нині зникли величезні масиви тропічних лісів у Південній Америці, Африці тощо. “Крутивус” побудував на річках греблі й водосховища, майже висушив Аральське море.

 Природа і господарська діяльність людини

Мал. 198. Шляхи метрополітену (1), естакада (2)

Зміни у літосфері. Видобування різноманітних корисних копалин порушує рельєф земної кулі. У різних куточках світу можна побачити численні кар’єри і шахти, горби відходів збагачувальних фабрик. Інколи внаслідок утворення пустот у верхній частині літосфери на земній поверхні стаються просідання та провалля, подекуди на 2-5 м. Такі зрушення гірських порід трапляються, зокрема, і на території України, у Донецькому кам’яновугільному і Дніпропетровському буровугільному басейнах.

Поверхню літосфери також сильно видозмінюють насипи, спорудження естакад, прокладання численних доріг, шляхів метрополітену тощо (мал. 198).

Зміни у гідросфері. З метою захисту від розливу річок їх часто “одягають” у “бетонні береги” або заточують у труби (мал. 199). Через будівництво водосховищ і водних “доріг” – шлюзів – порушується режим річок, змінюються умови існування водних організмів. Серед штучних водойм, які створила людина, є численні ставки, які часто використовують для вирощування риби.

 Природа і господарська діяльність людини

Мал. 199. Річка, закута у бетон (1), шлюзи на Дніпрі (2)

“Хворі” озера. Для добре відомих в Українському Поліссі Шацьких озер настали скрутні часи. У результаті будівництва поблизу озер осушувальних систем на прилеглій території знизився рівень грунтових вод, а також зменшилася площа самих озер. П’ять озер Шацької групи уже взагалі зникли.

Зміни в атмосфері. Внаслідок господарської діяльності людини змінюється склад повітря, зокрема збільшується вміст вуглекислого газу в атмосфері. Він, мов скло теплиці, затримує сонячне тепло біля земної поверхні. Це спричинює підвищення температури на всій земній кулі, а отже, і поступове потепління клімату планети. Таке явище називають парниковим ефектом.

Останнім часом усе більше занепокоєння викликає утворення озонових дір. Це пов’язують, зокрема, з викидами в атмосферу промислових і побутових відходів, із застосуванням фреонів – штучно створених речовин.

Зміни у біосфері. Людина з давніх-давен почала вирощувати культурні рослини і розводити свійських тварин, змінюючи, а часто і знищуючи при цьому дику природу. Наприклад, з метою удобрення грунту чи для вдалого полювання у саванах Африки випалювали чагарники і трави. Як наслідок, змінився клімат: він став тут спекотливішим і посушливішим. Адже оголена земля сильніше нагрівалася, опади стали вкрай рідкісним явищем.

Саме людина стала винною у тому, що багато рослин і тварин штучно переселені зі звичного середовища життя у нові для них умови. Так, у Європу були завезені і введені тут у культуру пшениця і кукурудза, капуста і буряки, картопля і перець, огірки і помідори та ще безліч інших рослин, що стали для нас життєво необхідними. Нині об’єктом штучного переселення стають здебільшого рідкісні рослини і цінні тварини, яких розводять для господарських потреб або для продажу.

Зміни природних комплексів Землі – надання комплексам нових рис і властивостей. Одним із вражаючих наслідків діяльності людини є, зокрема, зменшення площі славнозвісних азіатських тропічних вологих лісів. Це не лише втрата численних представників живої природи, а й прискорення руйнування грунтів. Крім того, доведено, що через знищення лісів у тропіках можуть виникнути істотні зміни клімату навіть у помірних широтах.

Факти сьогодення

Лісові зони “тануть”. У Лаосі, де у першу половину XX ст. майже вся країна була вкрита непрохідними тропічними хащами, ліси вже вирубані наполовину. Більш ніж удвічі порівняно зі станом на середину XX ст. скоротилася площа під лісами на Філіппінах, а в Таїланді – більш ніж утричі. Один із найбільших островів світу – Калімантан – ще 100 років тому на 95 % своєї площі був вкритий тропічними лісами. Нині вони збереглися лише на 2/3 території.

“Вікно” в Україну

Втрачаємо ліси. Україна є малолісною державою. І, на превеликий жаль, площа наших лісів у багатьох регіонах невпинно зменшується (мал. 200). Непоправної шкоди лісам завдають пожежі, хижацьке вирубування, а також викиди отруйних промислових відходів. Найбільше лісів гине на півдні і південному сході країни.

Через надмірне випасання свійської худоби, зокрема кіз, знищили ліси і в Середземномор’ї. Там навіть народився вислів: “Кози з’їли Середземномор’я”. Так само відомий вислів: “Вівці з’їли азіатські степи”. Як наслідок клімат стає посушливішим, посилюється руйнування грунтів і, зрештою, наступ пустель.

Прикладом помітного зростання площі пустель з вини людини може бути і регіон Аральського моря-озера. А початок цьому було покладено, коли з річок Сирдар’я і Амудар’я, які впадали в Аральське море-озеро, стали забирати води більше, ніж це можна було робити. Море почало стрімко всихати, а його колишнє дно перетворюватися на пустелю.

 Природа і господарська діяльність людини

Мал. 200. Вирубування лісу в Карпатах

Природні комплекси порушуються і тоді, коли на річках споруджують великі водосховища. Внаслідок цього змінюється місцевий клімат, підтоплюються навколишні землі, посилюється руйнування грунту, частішають випадки зсувів грунту тощо.

ПІДСУМКИ

– Господарська діяльність людини – це діяльність, спрямована на отримання корисної продукції.

– Зміни компонентів природи і природних комплексів Землі – надання їм нових рис і властивостей.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясніть на конкретних прикладах, чому змінюються не лише окремі природні компоненти, а й природні комплекси. Наведіть приклади зміни природи у вашій місцевості під впливом господарської діяльності людини.

Розкажіть, як можуть змінитися різні компоненти природи внаслідок різних видів господарської діяльності людини.

Наведіть приклади корисної продукції, яку отримує людина завдяки своїй господарській діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Природа і господарська діяльність людини - Географія


Природа і господарська діяльність людини